El projecte KBIP a l’Institut Baix Camp de Reus. Una metodologia d’innovació per a la millora dels resultats educatius amb alumnat amb NEE

Autors/ores

  • Teresa Morales INS Baix Camp de Reus
  • Carme Aragonès INS Baix Camp de Reus

Paraules clau:

Educació secundària, treball coŀlaboratiu, reptes, diversitat, necessitats educatives especials, resultats educatius, millora, innovació.

Resum

Des de l’any 2009, a l’INS Baix Camp de Reus treballem amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) en el projecte basat en el treball coŀlaboratiu, iniciat al Quebec, KBIP (Knowledge Building International Project), el qual, a partir d’una pregunta inicial comuna en el marc del projecte COMconèixer, adaptem a les aules de diversitat del nostre centre, a partir de les necessitats dels nostres alumnes. La metodologia innovadora del programa permet que el nostre alumnat entri en contacte amb altres estudiants, alhora que se’ls potencia la integració i l’autoestima. Aquest projecte reforça els processos d’ensenyament-aprenentatge significatiu i coŀlaboratiu, la interdisciplinarietat i l’ensenyament competencial, ja que s’hiintegren les tecnologies de la informació i la comunicació a través de materials multimèdia actuals. El projecte es porta a la pràctica amb els alumnes de 4t d’ESO dins d’una matèria optativa de tres hores setmanals. Treballem en grup reduït i, per tant, es tracta d’un ensenyament més individualitzat, en el qual s’incideix en mesures metodològiques intensives que repercuteixen, al mateix temps, en l’assoliment de les competències bàsiques del final de l’etapa d’ESO. En la nostra metodologia de treball fomentem la recerca de coneixement a través d’unes preguntes que necessiten ser contestades amb respostes fonamentades en evidències, en les quals intervé l’autonomia i el sentit crític de l’alumnat. Un cop s’ha completat tot el procés, s’elaboren les conclusions, tenint en compte els propis punts de vista, els dels companys i les evidències científiques que s’han generat al llarg del procés de treball. A partir de l’anàlisi dels resultats, podem constatar evidències positives en la formació acadèmica i personal dels nostres estudiants perquè augmenten el seu lèxic, s’habituen a fer recerca, aprenen a analitzar el seu discurs, a treballar de manera autònoma i en equip, alhora que reforcen la seva autoestima i tolerància. En definitiva, progressen i consoliden els seus valors personals, en general.

Paraules clau: Educació secundària, treball coŀlaboratiu, reptes, diversitat, necessitats educatives especials, resultats educatius, millora, innovació.  

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Teresa Morales, INS Baix Camp de Reus

Professora i cap del Departament de Diversitat amb alumnes amb NEE.
Coordinadora catalana del projecte «ArchaeoSchool for the Future» (Erasmus+ KA2). INS Baix Camp de Reus.

Carme Aragonès, INS Baix Camp de Reus

Professora de llengua a diversitat amb alumnes amb NEE.
Secretària executiva del projecte KBIP a Catalunya.
INS Baix Camp de Reus.

Descàrregues

Com citar

Morales, T., & Aragonès, C. (2020). El projecte KBIP a l’Institut Baix Camp de Reus. Una metodologia d’innovació per a la millora dels resultats educatius amb alumnat amb NEE. Revista Catalana De Pedagogia, 17, 185–201. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/146733

Número

Secció

Articles d'experiències