Una estratègia democràtica de canvi professional. Les xarxes i el seu context

Autors/ores

  • Mercè Mas i Ferrer

Paraules clau:

Democràcia, xarxa, autoregulació, metacognició, coŀlaboració, comunicació, equitat.

Resum

Ser capaç d’autoregular-se en els aprenentatges al llarg de la vida ha de ser el propòsit d’un sistema educatiu centrat en l’aprenent que impulsa l’equitat com a valor. Apuntar cap als valors democràtics vol dir treballar per un sistema en el qual qualsevol persona se senti reconeguda des de la seva pròpia biografia i tingui les màximes oportunitats per expressar-se i avançar en els aprenentatges al llarg de la vida. Les xarxes són una estratègia per sacsejar el sistema i promoure el debat per revisar fins a quin punt les pràctiques estan alineades amb els marcs teòrics validats fins ara per poder ser coherents en les nostres accions. Alhora, són contextos d’aprenentatge professional basats en relacions de confiança que pretenen que els adults que hi participen gaudeixin d’aprendre a través de maneres diferents d’interaccionar i, per simetria, proposin aquest tipus de context als seus alumnes. Per canviar la cultura d’un centre, que ve definida per com s’entenen les pràctiques, cal canviar els contextos perquè canviïn les creences. Les xarxes tenen aquest objectiu: ser entorn de confiança i seguretat per tal que des de l’experiència viscuda es pugui transformar el sistema formatiu.

Paraules clau: Democràcia, xarxa, autoregulació, metacognició, coŀlaboració, comunicació, equitat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Com citar

Mas i Ferrer, M. (2020). Una estratègia democràtica de canvi professional. Les xarxes i el seu context. Revista Catalana De Pedagogia, 17, 133–157. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/146731

Número

Secció

Tema monogràfic. La relació entre l’escola i la democràcia