La pràctica musical a l’ESO. El cas de cinc escoles concertades de Barcelona

Autors/ores

  • Marc Miralles Garre Escola Superior d’Estudis Musicals de Catalunya.

Paraules clau:

Pràctica instrumental, música en l’ESO, currículum i competències bàsiques de música, formació del professorat, instruments musicals.

Resum

La música resideix en tot ésser humà de la mateixa manera com ho fa el llenguatge. Són els gens i les condicions ambientals les que influeixen en aquesta capacitat. En la nostra societat, l’ensenyament artístic està regulat en les escoles segons el currículum i les competències bàsiques del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu plantejat encara el com es duu a terme la pràctica instrumental en la matèria de música a l’ESO i contrasta aquesta pràctica amb la llei d’educació. En la metodologia es van triar cinc escoles com a mostra i representació de Barcelona, i es van dur a terme entrevistes amb el professorat a càrrec de l’assignatura. Com a resultat, es compara la realitat a les aules amb el que dicta la llei. S’evidencien diverses discrepàncies en la formació del professorat, en els recursos materials necessaris com ara instruments musicals i altres suports, en el tractament metodològic dels objectius i continguts, en les oportunitats que genera aquesta art i en la importància cultural que se li dona en el nostre país.

Paraules clau: Pràctica instrumental, música en l’ESO, currículum i competències bàsiques de música, formació del professorat, instruments musicals.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Marc Miralles Garre, Escola Superior d’Estudis Musicals de Catalunya.

Estudiant de pedagogia de l’Escola Superior d’Estudis Musicals de Catalunya.

Descàrregues

Com citar

Miralles Garre, M. (2019). La pràctica musical a l’ESO. El cas de cinc escoles concertades de Barcelona. Revista Catalana De Pedagogia, 16, 241–251. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/RCP/article/view/146026

Número

Secció

Miscel·lània