El Servei de Nutrició i Benestar Animal de la Universitat Autònoma de Barcelona

Autors/ores

  • Lorena Castillejos Universitat Autònoma de Barcelona
  • Pol Llonch Universitat Autònoma de Barcelona
  • David Solà-Oriol Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

nutrició animal, maneig, benestar animal, producció bovina, producció porcina, avicultura.

Resum

El Servei de Nutrició i Benestar Animal1 és un grup de recerca i servei de transferència de coneixement de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que promou i lidera la recerca del sector ramader. Té per objectiu acompanyar i treballar amb i per al sector agroalimentari, duent a terme conjuntament projectes de recerca, desenvolupament i innovació a partir de la detecció d’oportunitats i necessitats clau per a l’eficiència i la sostenibilitat del teixit productiu ramader. Aquest article fa una breu exposició de l’activitat desenvolupada per l’SNiBA en els darrers deu anys i agrupa els principals projectes en tres categories: a) nutrició i maneig d’animals monogàstrics; b) nutrició i maneig de bestiar boví, i c) benestar dels animals. En les conclusions s’exposen breument les perspectives futures de la recerca en aquesta àrea de coneixement.

Paraules clau: nutrició animal, maneig, benestar animal, producció bovina, producció porcina, avicultura.

Biografies de l'autor/a

Lorena Castillejos, Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA), Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Pol Llonch, Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA), Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

David Solà-Oriol, Universitat Autònoma de Barcelona

Servei de Nutrició i Benestar Animal (SNiBA), Departament de Ciència Animal i dels Aliments, Facultat de Veterinària, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra

Descàrregues

Número

Secció

Agrofòrum