Equip Editorial

Directora

Anna Jacas Benages, Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA)

Comitè Editorial

Anna Jacas Benages, Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA)
Maria Mercè Compte Barceló, Universitat de Barcelona (UB)
Jordi Serratosa Vilageliu, Fundació del Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Antics membres del Comitè Editorial

Montserrat Nadal Roquet-Jalmar, Universitat Rovira i Virgili