Sobre la revista

Objectius i temàtica

QUADERNS AGRARIS és la revista periòdica de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), destinada a publicar  treballs i articles originals de temes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia, la indústria agroalimentària i la silvicultura, preferentment dels Països Catalans. Es va començar a publicar a l'any 1980 i apareix dos cops a l'any, juny i desembre, en edició electrònica i en edició impresa. És una revista de divulgació científica d'accés obert que es regeix pel sistema d'avaluació anònima. Disposa d’una secció, ≪Agrofòrum≫, en què tenen cabuda articles d’opinió i notes informatives, així com ressenyes de llibres i activitats d’interès, i és també un mitjà d'expressió dels socis.

QUADERNS AGRARIS pretén facilitar el coneixement i la divulgació de la recerca, l’experimentació científica i l'estudi descriptiu i analític que són d'aplicació en l'àmbit agroalimentari, així com establir llaços entre els diferents centres i agents involucrats i comunicar els mons científic, acadèmic, tècnic i professional. Entre els seu objectius hi ha donar visibilitat a la recerca i transferir coneixement a la societat, com també mantenir la llengua viva i adaptada a les necessitats dels investigadors i professionals del sector com un manera més de normalitzar-la.

QUADERNS AGRARIS, a més, ofereix als científics i experts la possibilitat d'expressar l'opinió o fer hipòtesis sobre l'impacte que pot tenir en el context vigent l'estudi o la temàtica exposats a l'article, i així facilitar als especialistes la presa de decisions. També vol ser una porta oberta als graduats recentment per a publicar els treballs d'investigació que, tot i tenir una gran vàlua, sovint queden amagats per manca de difusió.