L’empremta de Jordi Peix a la ramaderia

Autors/ores

  • Eduard J. Torres-Fernández

Paraules clau:

Jordi Peix, sector agroalimentari, agrupacions de defensa sanitària, millora continuada.

Resum

L’autor, cap del Servei de Ramaderia sota la direcció de Jordi Peix durant onze anys, recorda, amb la col·laboració d’altres veterinaris, com es treballava a les ordres d’en Peix, com li deien, i les moltes coses que es van fer en l’àmbit de la producció ramadera mentre va estar al capdavant de la Direcció General. Recorda com suggeria en lloc de manar. Com estimulava l’autoformació del tècnic per, després, discutir-hi les idees que li exposava. Com no solament tolerava les crítiques, sinó que les provocava per generar discussions que aportessin noves idees. Recorda com li agradava parlar amb tothom, quan deixava palesa la seva àmplia formació i els dots de bon conversador. I com defensava tenaçment i amb arguments les seves idees fins a arribar a convèncer. Per millorar la producció agroramadera a Catalunya Jordi Peix volia una Administració «col·laboradora», de coresponsabilitat amb els administrats i, per aconseguir els seus objectius, es plantejava dos camins paral·lels: un sector agrari estructurat i amb voluntat de participar i una Administració dotada adequadament de tècnics qualificats i d’equipament per a donar el suport necessari. A més, tenia un model per seguir: el sector agroalimentari francès.

Paraules clau: Jordi Peix, sector agroalimentari, agrupacions de defensa sanitària, millora continuada.

Descàrregues

Número

Secció

En record de