L’agricultura social a Catalunya. Una doble alternativa : desenvolupament local i ocupació de col·lectius en risc d’exclusió social

Autors/ores

  • Antoni F. Tulla-Pujol Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Carles Guirado Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Anna Badia Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Ana Vera Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
  • Natalia Valldeperas Fundació CEDRICAT (Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya), Solsona
  • Camille Evard Fundació CEDRICAT (Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya), Solsona

Paraules clau:

agricultura ecològica, agricultura social, desenvolupament rural, Catalunya, exclusió social, Unió Europea.

Resum

A Catalunya, com en molts països de la Unió Europea, hi ha una crisi econòmica i social de les activitats agràries. En aquest context, des del territori han sorgit iniciatives alternatives que busquen aconseguir la sostenibilitat ambiental, social i econòmica de les seves explotacions, com són l’agricultura de proximitat i l’agricultura social (AS). L’AS és un fenomen emergent en el món rural i en el periurbà dels països europeus, però és una pràctica encara incipient a Catalunya. L’AS dóna funcionalitats i significats nous a la pràctica agrícola, més enllà de la funció productiva. En la situació socioeconòmica actual, l’AS sorgeix com una pràctica de baix a dalt (bottom-up) d’innovació social en tant que sorgeix de la societat civil amb la finalitat de crear llocs d’ocupació nous per a les persones en risc d’exclusió social i al mateix temps ajudar al desenvolupament rural. En aquesta aportació es pretén explicar breument les característiques i les possibilitats de l’AS, posant en relleu les formes d’organització col·lectiva com el cooperativisme. La diagnosi s’ha realitzat a partir de la construcció d’una base de dades i entrevistes a promotors i informadors clau. La metodologia qualitativa ha permès fer aquesta diagnosi emprant instruments d’anàlisi com el DAFO i el fluxgrama. L’aplicació d’aquesta metodologia posa en relleu, per una banda, el potencial i la contribució de l’AS en diversos àmbits (dotar de serveis sociosanitaris àrees rurals, desenvolupament local, agricultura ecològica, innovació social, alternatives econòmiques) i, per l’altra, les manques i necessitats del sector que en condicionen el desenvolupament. D’acord amb la influència d’aquests factors s’han dissenyat algunes estratègies per contribuir a la seva difusió i al seu impuls a Catalunya.

Paraules clau: agricultura ecològica, agricultura social, desenvolupament rural, Catalunya, exclusió social, Unió Europea.

Biografia de l'autor/a

Antoni F. Tulla-Pujol, Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona
Descàrregues

Número

Secció

Articles