Imatge i projecció pública de l’educació d’un príncep durant el franquisme (1948-1954)

Autors/ores

  • Xavier Motilla Salas Universitat de les Illes Balears (Espanya)
  • Sara González Gómez Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Paraules clau:

ensenyament mitjà, batxillerat, elits, fotografia, franquisme.

Resum

L’estudi de la formació rebuda per les elits forma part d’una línia temàtica que desperta l’interès dels investigadors. La pràctica escolar i educativa dels futurs governants, amb les seves senyes distintives pròpies, resulta un tema atractiu i sobre el qual encara resulten necessaris treballs en profunditat. En el present article pretenem acostar-nos a una etapa concreta de la formació del príncep Joan Carles durant el franquisme ianalitzar la que correspon als seus primers anys de formació secundària i batxillerat a l’Estat espanyol, en tornar de l’exili, el 1948, fins a l’any 1954. Concretament, ens centrarem en la imatge i projecció pública que des de la dictadura franquista es va transmetre iconogràficament d’aquest període formatiu del príncep, a través de l’anàlisi del fons fotogràfic que es conserva a l’Agència EFE. Metodològicament, es farà un abordatge de l’estudi de les fonts mitjançant una anàlisi de la imatge, referències al context històric i interpretació de les dades. El lector trobarà dos grans apartats: el primer, dedicat al repàs succint del panorama general de l’ensenyament secundari a l’Estat espanyol i la seva legislació durant el període en què el príncep Joan Carles va realitzar els seus estudis; el segon, enfocat a l’estudi de la iconografia de l’educació secundària cursada pel príncep, mitjançant l’anàlisi d’una mostra de fotografies pertanyents a la fototeca de l’Agència EFE.

Paraules clau: ensenyament mitjà, batxillerat, elits, fotografia, franquisme.

Publicat

2020-02-07

Número

Secció

Tema monogràfic