L’educació representada als documentals de propaganda a Espanya (1914-1939)

Autors/ores

  • Pilar Prat Viñolas Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)
  • Anna Gómez Mundó Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)
  • Josep Casanovas Prat Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)
  • Isabel Carrillo Flores Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)
  • Núria Padrós Tuneu Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)
  • Eulàlia Collelldemont Pujadas Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)

Paraules clau:

films educatius, propaganda, història de l’educació, anàlisi de contingut.

Resum

En aquest article es descriuen les principals conclusions de la investigació sobre els documentals i noticiaris de temàtica educativa elaborats en el primer terç del segle xx a Espanya. En primer lloc, es presenta de manera general i sintètica la metodologia utilitzada per dur a terme l’estudi i, posteriorment, es mostra la panoràmica que hem construït sobre la representació de l’educació en els films analitzats, tant des del punt de vista formal i contextual com des de l’anàlisi dels continguts. Aquesta panoràmica ens retorna una imatge complexa de l’educació i l’atenció dels infants de l’època. Així mateix, i malgrat les prevencions que cal tenir quan ens aproximem a les fonts visuals, podem afirmar que la seva anàlisi permet centrar-nos en els matisos dels detalls i obrir noves perspectives sobre la història de l’educació.

Paraules clau: films educatius, propaganda, història de l’educació, anàlisi de contingut.

Biografies de l'autor/a

Pilar Prat Viñolas, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)

Anna Gómez Mundó, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)

Josep Casanovas Prat, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)

Isabel Carrillo Flores, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)

Núria Padrós Tuneu, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)

Eulàlia Collelldemont Pujadas, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (Espanya)Número

Secció

Tema monogràfic