Els Pronoms febles del rossellonès: formes superficials i formes subjacents

Autors/ores

  • Gemma Gómez Duran

Resum

Els pronoms febles presenten molta variació dialectal en rossellonès. En aquest treball presentem les característiques formals dels pronoms rossellonesos, tant de forma individual com en cadenes de dos, en l'últim estadi del dialecte abans de desaparèixer. Les dades que exposem són actuals, provinents d'enquestes pròpies realitzades entre 2008 i 2010. Presentem la forma subjacent de cada pronom, justifiquem que han de ser àtones, malgrat que en enclisi siguin tòniques, i identifiquem quines vocals de les formes superficials són epentètiques i quines no. Comentem el nivell d'adjunció dels pronoms (el grup clític), veiem alguns efectes en l'accentuació dels verbs i mostrem certs indicis de canvi al pronom en.

Descàrregues

Publicat

2016-05-17

Número

Secció

Articles