De l'«Speculum Humanae Salvationis» a l'«Spill» de Jaume Roig: itinerari especular i figural

Autors/ores

  • Albert Guillem Hauf i Valls

Resum

L?article consta de tres parts. La primera estudia el procés metonímic que transforma el concepte d?espill en una metàfora d?abast religiós, filosòfic i literari, i l?assimilació del judaisme operada des del cristianisme a partir del concepte de tipus i de l?anomenada teoria figural. Aquesta teoria és suficientment explanada en relació amb el concepte especular, en el marc de la polèmica antijueva. La segona i tercera parts introdueixen la Biblia pauperum i l?Speculum humanae Salvationis, i mostren que l?autor de l?Spill fa un ús molt conscient de les ?figures? cristocèntriques i marianes més importants que remeten sovint als comentaris i representacions plàstiques divulgats per la BP i l?SHS, manuals que esdevenen així dos importants instruments filològics. Hom conclou que Roig-Salomó proposa, entre altres coses, una lectura meditativa i figural de la Bíblia.

Descàrregues

Publicat

2001-07-26

Número

Secció

Articles