L'Aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV

Autors/ores

  • Ramon Agustí Banegas López

Resum

L'objectiu d'aquesta tesi era analitzar tot el procés de comercialització de la carn en una gran ciutat baixmedieval com Barcelona. Per aconseguir aquest objectiu s'ha buidat de manera sistemàtica tota la documentació de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). El fet de triar la documentació d'aquest arxiu de manera preferent es deu a l'important paper que va tenir el Consell de Cent en el mercat de la carn. Al llarg de la recerca s'ha pogut comprovar que els carnissers monopolitzaven tot el procés comercial de la carn, des de la compra del bestiar a les fires i mercats ramaders fins a la venda al detall a la taula. Aquest monopoli del mercat per part dels carnissers fins a finals del segle XV ens ha permès delimitar clarament els dos actors principals en aquest comerç: els carnissers i els consellers de la ciutat. Dos actors amb interessos contraposats o coincidents segons el moment del procés mercantil del qual parlem; així, eren coincidents en la defensa dels privilegis de pas i pastura de la ciutat contra els senyors feudals de Catalunya, però eren absolutament divergents a l'hora de fixar els preus i les imposicions que gravaven la carn, o a l'hora de crear les mesures higièniques que regulaven la venda de carn.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2010-05-13

Com citar

Banegas López, R. A. (2010). L’Aprovisionament de carn a Barcelona durant els segles XIV i XV. Butlletí De La Societat Catalana d’Estudis Històrics, (19), 167–177. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/60292.001

Número

Secció

Tesis doctorals