Equip Editorial

DIRECTOR

Jaume Sobrequés i Callicó, Universitat Autònoma de Barcelona

EDITORA GENERAL

Mercè Morales Montoya, Societat Catalana d'Estudis Històrics (IEC) 

CONSELL DE REDACCIÓ

Jordi Catalan i Vidal, Universitat de Barcelona
Montserrat Duch i Plana, Universitat Rovira i Virgili
Lluís Duran i Solà, Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Gaspar Feliu i Montfort, Universitat de Barcelona
Josep Maria Figueres i Artigues, Universitat Autònoma de Barcelona
Armand de Fluvià i Escorsa, Institució Catalana de Genealogia i Heràldica
Josep Guitart i Duran, Universitat Autònoma de Barcelona
J. Antoni Iglesias Fonseca, Universitat Autònoma de Barcelona
Santiago Izquierdo Ballester, Universitat Pompeu Fabra
Rosa Lluch i Bramon, Universitat de Barcelona
Jordi Maluquer de Motes i Bernet, Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Lluís Martín i Berbois, Memorial Democràtic
Tünde Mikes Jani, Universitat de Girona
Joaquim Nadal i Farreras, Universitat de Girona
Alfred Pérez-Bastardas, Societat Catalana d’Estudis Històrics (IEC)
Marta Prevosti i Monclús, Societat Històrico-Arqueològica (IEC)
Josep Maria Roig Rosich, Universitat Rovira Virgili
Josep Maria Salrach Marés, Universitat Pompeu Fabra

 

CONSELL CIENTÍFIC

David Abulafia, University of Cambridge
Martí Aurell i Cardona, Université de Poitiers
Albert Balcells i González, Universitat Autònoma de Barcelona
Dolors Bramon i Planas, Universitat de Barcelona
Jordi Casassas i Ymbert, Universitat de Barcelona
Aymat Catafau, Universitat de Perpinyà
Martino Contu, Universitat degli Studi de Sassari, Sardenya
Paul Freedman, Yale University, EUA
Montserrat Galí Boadella, Universidad Autónoma de Puebla, Mèxic
Marc Mayer i Olivé, Universitat de Barcelona
Tomàs de Montagut i Estragués, Universitat Pompeu Fabra
José María Murià Rouret, Universidad de Guadalajara, Mèxic
Patrice Poujade, Universitat de Perpinyà
Antoni Riera i Melis, Universitat de Barcelona
Montserrat Santmartí i Roset, Universitat Rovira i Virgili
Sebastià Serra Busquets, Universitat de les Illes Balears
Antoni Simon i Tarrés, Universitat Autònoma de Barcelona
Josep M. Solé i Sabaté, Universitat Autònoma de Barcelona
Narcís Soler i Masferrer, Universitat de Girona
Ricard Soto i Company, Universitat de Barcelona
Maria Manuela de Bastos Tavares Ribeiro, Universidade de Coimbra
Josep M. Torras i Ribé, Universitat de Barcelona
Patricia Vega Jiménez, Universidad de Costa Rica