Equip Editorial

DIRECTOR

Jaume Sobrequés i Callicó, Universitat Autònoma de Barcelona

EDITORA GENERAL

Marta Prevosti i Monclús, Institut Català d’Arqueologia Clàssica

CONSELL EDITORIAL

Alfred Pérez-Bastardas, Societat Catalana d’Estudis Històrics, IEC
Santiago Izquierdo Ballester, Universitat Pompeu Fabra
Antoni Dalmau i Ribalta, Societat Catalana d’Estudis Històrics, IEC
Mercè Morales i Montoya, Societat Catalana d’Estudis Històrics, IEC
Josep Maria Figueres i Artigas, Universitat Autònoma de Barcelona
Tünde Mikes Jani, Universitat de Girona
Joaquim Nadal i Farreras, Institut Català de Recerca en el Patrimoni Cultural - UDG
Josep Maria Roig Rosich, Universitat Rovira i Virgili
Montserrat Duch Plana, Universitat Rovira i Virgili
J. Antoni Iglesias Fonseca, Universitat de Barcelona
Jordi Maluquer de Motes i Bernet, Universitat Autònoma de Barcelona
Josep Lluís Martín Berbois, Memòrial Democràtic
Josep Maria Salrach Marés, Universitat Pompeu Fabra
Lluís Duran Solà, Centre d'Història Contemporània de la Generalitat
Jordi Catalan i Vidal, Universitat de Barcelona
Josep Guitart i Duran, Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya

CONSELL CIENTÍFIC

Martí Aurell i Cardona, Université de Poitiers, França
Albert Balcells, Institut d'Estudis Catalans
Maria Manuela de Bastos Tavares Ribeiro, Universitade de Coimbra, Portugal
Dolors Bramon i Planas, Universitat de Barcelona
Jordi Casassas i Ymbert, Universitat de Barcelona
Aymat Catafau, Universitat de Perpinyà, França
Paul Freedman, Yale University, EUA
Montserrat Galí Boadella, Universidad Autónoma de Puebla, Mèxic
Marc Mayer i Olivé, Universitat de Barcelona
Tomàs de Montagut i Estragués, Universitat Pompeu Fabra
José María Murià Rouret, Universidad de Guadalajara, Mèxic
Patrice Poujade, Universitat de Perpinyà, Franç
Antoni Riera i Melis, Universitat de Barcelona
Santiago Riera i Tuèbols, Universitat de Barcelona
Eva Serra i Puig, Universitat de Barcelona
Antoni Simon i Tarrés, Universitat Autònoma de Barcelona
Josep M. Solé i Sabaté, Universitat Autònoma de Barcelona
Narcís Soler i Masferrer, Universitat de Girona
Josep M. Torras i Ribé, Universitat de Barcelona
Patricia Vega Jiménez, Universidad de Costa Rica