Sobre la revista

OBJECTIUS I TEMÀTICA

El Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics és una revista científica de periodicitat anual que publica treballs erudits referents a la història de Catalunya des de l’antiguitat fins a l’època contemporània. Dedica una especial atenció a l'anàlisi transversal d'unes mateixes temàtiques al llarg dels segles, amb l'objectiu de constatar-ne la continuïtat o discontinuïtat així com el possible llegat als temps presents. El Butlletí acull així mateix treballs científics de temàtica universal que tinguin un especial interès metodològic i puguin servir de referent per a treballs específics d’àmbit dels països catalans. És una revista  d’accés obert, revisada per especialistes i publicada anualment per l’IEC.