Patrocini de la revista

INSTITUCIÓ EDITORA

Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans