La Reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana (a través dels qüestionaris de visita pastoral)

Autors/ores

  • Lluís Monjas Manso

Resum

A través de la transcripció, l'edició i l'estudi exhaustiu dels qüestionaris de visita pastoral de Tortosa (de 1314), de Girona (de 1329), del sínode de Tarragona (de 1372), de València (de 1383 a 1388), de Tortosa (de 1409), de Jaume Marquilles (Barcelona) (de 1413 a 1414), del Llibre de la cadena (Barcelona) (de 1425) i de Saragossa (de 1435), es posa de manifest l'existència d'unes mateixes directrius reformadores de l'Església i de la religió catòlica a totes les diòcesis de la província eclesiàstica Tarraconense i dels antics regnes de la Corona d'Aragó, des de la celebració del IV Concili del Laterà (1215) fins a l'inici del Concili de Trento (1545). La reforma es concreta en una sèrie de punts de forma paral·lela a totes les diòcesis de la Tarraconense, tot i que podem distingir dos períodes clarament diferenciats: a) des del Concili de Lleida de 1229 fins a la vigília del Cisma d'Occident, en què l'esforç reformador se centrà en la moralitat del clergat i la seva missió pastoral, i en la moralitat personal i social dels laics, les visites s'assemblen a processos eclesiàstics; b) des dels inicis del Cisma d'Occident fins a la vigília del Concili de Trento: l'esforç reformador se centrà en els aspectes jurídics i econòmics dels beneficis, en la formació teològica sagramental del clergat i, molt especialment, en la visitatio rerum, amb la finalitat d'implantar una política de la decoració que dirigia i promovia l'incipient culte eucarístic propi de les devocions populars del moment, que, en molts aspectes, s'avançà a la reforma del Concili de Trento. No obstant això, entre aquests dos períodes i el que s'inicia amb el Concili de Trento, hi ha més continuïtats que ruptures.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2006-11-21

Com citar

Monjas Manso, L. (2006). La Reforma eclesiàstica i religiosa de les diòcesis de la Tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana (a través dels qüestionaris de visita pastoral). Butlletí De La Societat Catalana d’Estudis Històrics, (16), 153–164. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/19751.001

Número

Secció

Tesis doctorals