HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Núm. 65 (2008)

Número especial dedicat al Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic

Sumari

Cartografia i paisatge [en suport digital]

L'Estudi del canvi d'usos del sòl a partir de la georeferenciació de tres fonts d'informació gràfiques dels anys cinquanta: un exemple als Pirineus de Lleida Text complet
Anna Badia Perpinyà, Jordi Cristòbal, Raquel Cunill Artigas, Albert Pèlachs, Anna Serra Llobet 3-14
Dels raiers al ràfting i dels pastors als senderistes: anàlisi de la percepció visual i les cobertes del sòl al Parc Natural de l'Alt Pirineu Text complet
Maria Barrachina, Francesc Coll, Raquel Cunill Artigas, David Molina i Gallart, Joan Manuel Soriano López 15-26
El Mapa de paisatge, un mapa temàtic complex Text complet
Maria de Bolòs i Capdevila, David Serrano i Giné 27-37
La Cartografia com a eina de gestió del paisatge en la Denominació d'Origen Qualificada Priorat Text complet
Òscar Borràs Pascual 38-43
Integració de fonts d'informació en l'anàlisi socioecològica dels canvis en el paisatge a Matadepera (Vallès Occidental) entre 1931 i 2007 Text complet
Gemma Estany Ferrer, Anna Badia Perpinyà, Martí Boada i Juncà, Iago Otero Armengol 44-54
La Cartografia como instrumento para investigar la evolución del paisaje vitícola catalán Text complet
Gemma Molleví 55-66
Las transformaciones del paisaje de Vilassar de Mar desde 1850 hasta la actualidad Text complet
Lluís Parcerisas 67-79
Els Sistemes d'informació geogràfica al servei de la protecció del patrimoni arquitectònic cultural enfront de les inundacions : un exemple d'aplicació al cas del Pla d'Espais Fluvials de la Muga Text complet
David Pavón Gamero, Anna Ribas i Palom 80-91
Dinàmiques migratòries i expansió residencial a Catalunya (1992-2005) Text complet
Isabel Pujadas i Rúbies, Patricia Prats Poned 92-105
Cartografia, exposició i vulnerabilitat a les inundacions del comerç de la ciutat de Girona Text complet
Lluís Ribera Masgrau 106-117
Anàlisi del procés històric de dessecació dels estanys empordanesos a través de la cartografia Text complet
Francesc Romagosa Casals 118-131
Identificació i cartografia dels valors paisatgístics del Camp de Tarragona Text complet
Sergi Saladié, Josep Pintó 132-142
L'Anàlisi dels canvis recents en el paisatge a través de la cartografia: l'exemple de la Terreta (Ribagorça) Text complet
Alexis Sancho Reinoso 143-154
El GTP com a mètode per al disseny d'unitats de paisatge Text complet
Josep M. Serra, Albert Pèlachs, Miquel Ninyerola, Jordi Llorens, Jordi Cristòbal, Ana Vera 155-167

Quarta ponència: Cartografia i innovació

Cartografia i innovació Text complet
Xavier Pons i Fernández 85

Conferència de clausura

La Cartografia persuasiva a l'era d'internet Text complet
Mark Monmonier CV-CXIX
La Cartografia persuasiva a l'era d'internet: diapositives Text complet
Mark Monmonier 86

Cartografia, cultura i societat [en suport digital]

A la recerca del mapa semàntic ideal : àrees, nodes, xarxes i dinàmiques del desenvolupament a Catalunya Text complet
Ignasi Aldomà i Buixadé 170-176
La Cartografia i les dades cadastrals com a font de delimitació territorial Text complet
Òscar Borràs Pascual 177-182
La Cartografia temàtica a petita escala : les lliçons de l'Atles de la Diversitat Text complet
Carles Carreras i Verdaguer, Sergi Martínez i Rigol, Sergio Moreno Redón 183-193
El Mapa en l'obra de Jules Verne Text complet
Rosa Català Marticella 194-201
Geografia, cartografia i cinema Text complet
Eduard Josep Chifré i Petit 202-207
Cartografiant la passió per la pròpia terra : la història del mapa de Catalunya en relleu (amb corbes de nivell) de Benet, Cabeza i Pessarodona (1949-2007) Text complet
Montserrat Cuxart i Tremps, Enric Bertran i Gonzàlez, Antoni Luna Garcia 208-217
Literatura georeferenciada : redescobrint la subjectivitat del territori Text complet
Esther Fabrellas Vinardell, Carolina Martí Llambrich, Francesca R. Uccella 218-227
La Resolució espacial com a condicionant del resultat cartogràfic: un estudi sobre el despoblament pirinenc Text complet
Carles Guirado, Enric Mendizàbal i Riera, Jordi Nadal i Tersa, Albert Pèlachs, Aimada Solé Figueras, Joan Manuel Soriano López, Antoni Francesc Tulla i Pujol 227-237
Cartografia per al turisme Text complet
Daniel Imbert-Bouchard Riera 238-247
El Dibujo como dato geográfico y etnográfico Text complet
Ernesto Licona Valencia 248-256
L'Art de transformar la vida en espectacle Text complet
Bernat Lladó Mas 257-268
Conèixer l'entorn a través de la toponímia Text complet
Assumpta Lleonart i Orri 269-280
Perspectiva actual de la toponímia cartogràfica Text complet
Miquel Parella i Codina 281-288
La Distribució territorial de les notícies com a element d'avaluació de les repercussions dels esdeveniments culturals Text complet
Daniel Paül i Agustí 289-299
Cartografia i desenvolupament rural : els mapes com a mitjà per a l'anàlisi de les àrees rurals Text complet
Marta Planas i Vilafranca 300-311
Un Mapa literari de pobles i ciutats de Catalunya Text complet
Lluís Frago i Clols 312-318
Els Mapes a la premsa: deu anys després Text complet
Mariàngels Trèmols i Gironell 319-327
Els Atles comarcals de Catalunya: un producte innovador per a uns continguts tradicionals Text complet
Juli Valdunciel i Coll, Jaume Feliu, Carolina Martí Llambrich, Anna Roca i Torrent 328-334

Història de la cartografia [en suport digital]

La Representació del media natural i humà de l'Empordà en un mapa militar del segle XVIII Text complet
Marià Baig i Aleu 337-348
Mapes i fronteres : El Plano en que se manifiesta la línea de división de los Reynos de España y Francia por la parte del Ampurdan y Coll de Pertús de 1764 Text complet
Joan Capdevila i Subirana 349-360
Los Primeros trabajos cartográficos de la Comisión del Mapa Forestal de España (1867-1887) : el caso de los mapas de las provincias de Barcelona y Huesca Text complet
Vicenç Casals Costa 361-371
Excursió a les províncies de Guadalajara i Teruel : un mapa quasi fundacional de l'associació d'excursions catalana : Centre Excursionista de Catalunya Text complet
Rosa Anna Felip i Fillat 372-382
La Cartografia parcel·lària del vuit-cents com a font d'anàlisi per conèixer el paisatge històric: Sant Martí de Provençals (1853-1871) Text complet
Núria Font Casaseca 383-392
Aguas, nieves e hielos en los paisajes de Sierra Nevada : el interés de la información gráfica de los libros de época Text complet
Antonio Gómez Ortiz, Benedita Milheiro Santos, David Serrano i Giné 393-405
La Cartografia en els ordes religiosos a l'època moderna : l'atles de les províncies del Carmel Descalç Text complet
M. Mercè Gras i Casanovas 406-416
Reducir la complejidad territorial a la claridad del mapa: Agustí Canelles y su protesta de reconocimiento de Catalunya (1816) Text complet
Agustín Hernando Rica 417-428
Cartografia i revolució: de la indústria dels Sants als mapes en relleu (1936-1939) Text complet
Maria Carme Montaner i Garcia 429-438
Cartografia parcelaria y estadística territorial en la provincia de Tarragona (1846-1892) Text complet
José Ignacio Muro Morales 439-451
Agrimensors a la província de Girona durant la segona meitat del segle XIX Text complet
Francesc Nadal i Piqué 452-464
La Península Ibèrica en el gran Atlas de al-Idrisi Text complet
Juan Piqueras, Galeb Fasan 465-477
Elisée Reclus y su aportación a la cartografia Text complet
Teresa Vicente Mosquete 478-494
Sobre la dubtosa utilitat de la cartografia antiga Text complet
Tomàs Vidal i Bendito 495-506
La Cartografia elaborada por los interventores al finalizar la guerra del Rif: una herramienta al servicio del control político y militar en el Protectorado español de Marruecos Text complet
José Luis Villanova 507-519

Cartografia i innovació [en suport digital]

El SIGAT, un sistema d'informació geogràfica per al Parc Agrari del Baix Llobregat Text complet
Sònia Callau i Berenguer, Elena Isla i Gil, Valerià Paül i Carril 522-536
Estudi de la inundabilitat al municipi de Castelldefels Text complet
Antoni Carneros Escudero 537-547
Anàlisi dels assentaments als anys cinquanta i als anys noranta del segle XX a la plana de l'Alt Empordà, mitjançant la cartografia i els SIG Text complet
Sergi Cuadrado Ciuraneta 548-559
La Relació entre població i poblament: una proposta de cartografia bivariable i anàlisi espacial : Espanya, 1986-2006 Text complet
Albert Esteve Palós, Xavier Franch Auladell, Joaquín Recaño Valverde 560-568
Càlcul i cartografia de la irregularitat pluviomètrica temporal a Catalunya mitjançant tècniques SIG Text complet
Joan-Albert López-Bustins, Montserrat Salvà-Catarineu, Thomas Cernocky 569-579
Interpretació del territori a diferents escales mitjançant els mapes d'intensitat mitjana de trànsit viari: Europa, península Ibèrica, Catalunya i Barcelona Text complet
Jordi Martín Oriol, Rafael Giménez i Capdevila 580-594
Noves dades territorials: la delimitació municipal de Catalunya Text complet
Jaume Massó i Cartagena, Marc Torres i Saura 595-605
Mapes dinàmics on-line: bases dinàmiques relacionals, PERL i SVG Text complet
Alexandre Nobajas i Ganau 606-615
Modelització geoestadística del balanç hídric a Catalunya Text complet
Luís Outeiro, Biel Barbe, Francesc Asperó, Xavier Úbeda 616-625
Proceso de geocodificación urbana: ejemplos de su aplicación en la ciudad de Barcelona Text complet
Reinaldo Paul Pérez Machado 626-640
Nuevas perspectivas en el uso de la información geográfica: las infraestructuras de datos espaciales Text complet
Jesús Pla Hontoria, Joan Capdevila i Subirana 641-653
La Evolución de la red ferroviaria en el Reino Unido (1825-2000) Text complet
Eloy del Río, Jordi Martí i Henneberg, Antònia Valentín 654-663
On és la cartografia col·laborativa? Text complet
Enric Rodellas i Parés 664-671
L'Impacte de les tecnologies de la informació geogràfica en la cartografia i la geografia: reflexions sobre 20 anys de SIG Text complet
Ernest Ruiz i Almar 672-679
Sistemes d'informació geogràfica i GPS com a noves eines d'estudi de les inundacions: el cas del riu Girona Text complet
Francesca Segura Beltran 680-691
Combinació de dades ràster-vector mitjançant l'enriquiment d'una base SIGPAC amb teledetecció Text complet
Pere Serra, Gerard Moré Gómez, Xavier Pons i Fernández 692-701
La Consideració de la heterogeneidad del mosaico paisajístico en la cartografía de unidades de paisaje : aplicación al caso de la isla central de Puerto Rico Text complet
Sandra A. Soto-Bayó, Josep Pintó 702-713
Com descriure les ortofotos digitals? El procés de normalització de les metadades per a les ortofotos de l'ICC Text complet
Anna Tardà, Vicenç Palà, Romà Arbiol i Bertran 714-726
Hacia una armonización semántica de la información geográfica Text complet
Luis Manuel Vilches Blázquez, José Ángel Ramos Gargantilla, Oscar Corcho, Joan Capdevila i Subirana 727-736
La Compressió amb pèrdua en imatges destinades a la generació de cartografia temàtica: nous resultats Text complet
Alaitz Zabala, Xavier Pons i Fernández 737-750
Sistema d'informació territorial de la província de Barcelona Text complet
Carlos Zañartu Bezanilla 751-759

Segona ponència: Cartografia, cultura i societat

Cartografia, cultura i societat Text complet
Josep Maria Rabella i Vives LI-LXV

Visita a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer

Víctor Balaguer, el personatge i la biblioteca Text complet
Montserrat Comas Güell CXXI-CXXXV

Tercera ponència: Història de la Cartografia

Los Estudios sobre la cartografía catastral en España (1988-2008) Text complet
José Luis Urteaga González LXVII-CIII

Conferència inaugural

La Geografia i la cartografia a Catalunya: unes relacions indestriables Text complet
Francesc Nadal i Piqué XXVII-XXXIII

Articles

Pòrtic Text complet
Francesc Nadal i Piqué IX-XII
Cap al Segon Congrés Català de Geografia Text complet
Vilanova i la Geltrú). Comitè Organitz Congrés Català de Geografia (2n : 2008 : Barcelona XIV-XVI
Comitè organitzador Text complet
XVII
Comitè científic Text complet
XVIII
Patrocinadors Text complet
XIX
Col·laboradors Text complet
XIX
Moderadors de sessions Text complet
XX
Segon Congrés Català de Geografia : el mapa com a llenguatge geogràfic : [programa general] Text complet
XXI-XXV
Índex d'autors Text complet
CXXXVII-CXXXIX
Relació de participants al Segon Cogrés Català de Geografia Text complet
CXLI-CXLV

Primera ponència: Cartografia i paisatge

Cartografia, paisatge i territori Text complet
Vicenç M. Rosselló i Verger XXXV-IL


Els resums dels articles d'aquesta revista es poden consultar en la llengua original, en anglès i castellà. Per fer-ho, canvieu la llengua del portal.

Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca. Així, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

ISSN: 2014-0037  (edició electrònica); 1133-2190 (edició impresa).

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: IN-RECS, DICE, Latindex, RESH, CIRC, CARHUS i MIAR.

Figura a les bases de dades ISOC i URBADOC.

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).

Adreça postal
Societat Catalana de Geografia
Filial de l'Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
scg@iec.cat
http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/index