HCC - Portal de Publicacions - RACO - Contacte

Vol. 33 (2011)

Sumari

Articles

Língua e terminologia nas memórias económicas de Domingos Vandelli de 1789
Carsten Sinner 7-22
L'Adquisició de les codes en català i en castellà
Joan Borràs-Comes, Pilar Prieto Vives 23-51
Harmonia vocàlica: paràmetres i variació
Jesús Jiménez Martínez, Maria-Rosa Lloret 53-80
Poder ara neva tornar. Els infinitius-adverbis, un tipus de coverbs en català
Xavier Rull Muruzàbal 81-106
La Preferència per la posposició dels subjectes definits en les construccions inacusatives: un tret desapercebut del català nord-occidental
Mar Massanell i Messalles 107-128
Language Death e sopravvivenze identitarie: l'illa Plana ad Alicante
Fiorenzo Toso 129-149
Quoi de neuf du côté de la lexicographie étymologique?
Nadine Steinfeld, Marta Andronache 151-170
Una Proposta per a l'atles dels vestigis lexicals dalmàtics a la Riba oriental de l'Adriàtic
Nikola Vuletic 171-188
Joan Baptista de Valda: literatura i poder municipal a la València del Barroc
Vicent Josep Escartí 189-209
Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part II (1970-2010)
Dídac Pujol 211-236
Editar contra la censura. El cas de Teatre català de postguerra (1973), de Jordi Arbonès
Francesc Foguet i Boreu, Mireia Sopena 237-262

Miscel·lànies

Estrategias de latinización de toponimia romance en un cartulario medieval gallego: el tumbo de Toxos Outos
Paulo Martínez Lema 265-277
Paral·lelismes lèxics en aragonès xistaví i català: préstec o fenòmen de contínuum?
Brian Mott 279-288
Català Laqueria i un passate d'Eiximenis
Germà Colón i Domènech 289-292
Sobre derivats populars catalans del gerundiu
Joan Veny i Clar 293-302
La Col·lecció "Argumenta": avaluar críticament la cultura catalana des de 1975
Josep Camps i Arbós 303-313
El Regiment de Jacme d'Agramont i la seva projecció internacional
Francesc Cremades Rodríguez 315-323
Recerca i documentació en etnopoètica i folklore: l'Arxiu de Folklore del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili
Carme Oriol Carazo, Josep Pujol Sanmartín 325-332
El Grup d'Estudis Etnopoètics: recerca, preservació i difusió de la literatura oral catalana
Caterina Valriu Llinàs 333-340
L'Institut Internacional d'Estudis Borgians (IIEB)
Eulàlia Duran i Grau 341-346
L'Institut Cultural Ladin "Majon di Fascegn"
Evelyn Bortolotti 347-357
TERMCAT: 25 anys a la proa del llenguatge
Rosa Colomer Artigas 359-367
Rimbaud i Mallarmé en la poètica de Pere Gimferrer
Eloi Grasset 369-378

Recensions

Abrams, Sam D. (ed.), Foc i mesura. Tres lectures de l'obra d'Agustí Bartra. Barcelona: UOC, 2009. 79 p.
Oriol González i Tura 381-383
Alén Garabato, Carmen, Langues minoritaires en quête d'identité. Le galicien en Espagne et l'occitan en France. Paris: L'Harmattan, 2009. 258 p.
Christian Camps 383-385
Aquino-Weber, Dorothée ; Cotelli, Sara ; Kristol, Andres (ed.), Sociolinguistique historique du domaine gallo-roman. Enjeux et méthodologies. Berne: Peter Lang, 2009. 335 p.
Clara Barnada Coll 385-388
Ballart, Pere, Obra vista. Palma de Mallorca: Objeto Perdido, 2009. 189 p.
Jordi Julià i Garriga 388-392
Baránov, Anatolij ; Dobrovol'skij, Dmitrij, Aspectos teóricos da fraseoloxía. Santiago de Compostela: Centro Ramon Piñeiro para a Investigación en Humanidades - Xunta de Galicia, 2009. 644 p.
Károly Morvay 392-397
Becker, Lidia, Hispano-romanisches Namenbuch. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2009. 300 p.
Moisés Selfa i Sastre 398-399
Beltran i Cavaller, Joan Salvador, Vocabulari de cruïlla. Els mots de les Terres de l'Ebre i del Maestrat en el context del català formal, 2 volums. Benicarló: Onada edicions, 2010. 888 p.
Pere Montalat 400-404
Bonner, Anthony, The Art and Logic of Ramon Llull: A user's guide. Leiden-Boston: Brill, 2007. 333 p.
Albert Soler 405-406
Bou, Enric (dir.), Panorama crític de la literatura catalana. Volum VI. Segle XX: de la postguerra a l'actualitat. Barcelona: Vicens Vives, 2009. 754 p.
Marc Comadran Orpi 406-408
Buchi, Éva, Bolchevik, mazout, toundra et les autres - Dictionnaire des emprunts au russe dans les langues romanes. Paris: CNRS, 2010. 718 p.
Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate 409-411
Camps, Christian (ed.), Les relacions catalano-occitanes al llindar del segle XXI. Péronas: Association Française des Catalanistes, Editions de la Tour Gile, 2009. 514 p.
Eliseu Trenc 411-413
Casanova, Emili ; Hauf, Albert (ed.), El món i l'obra de Joan Francesc Mira. València: Denes, 2008.
Adolf Piquer Vidal 413-415
Chabrolle-Cerretini, Anne-Marie, La vision du monde de Wilhelm von Humboldt. Historie d'un concept linguistique. Lió: ENS, 2007.
Narcís Iglésias 415-422
Company Company, Concepció (dir.), Sintaxis de la lengua española. Segunda parte: la frase nominal. 2 vol. México: Universidad Nacional Autónoma de México; Fondo de Cultura Económica, 2009. CXXXI p., 1738 p.
Carlos Sánchez Lancis 423-429
Corbella, Dolores ; Dorta, Josefa (eds.), La investigación dialectológica en la actualidad. Santa Cruz de Tenerife: Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, 2009. 371 p.
Jaume Corbera i Pou 429-432
Costa Carreras, Joan [ed.] (2009): The Architect of Modern Catalan. Pompeu Fabra (1868-1948). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 240 p.
Daniel Casals i Martorell, Neus Faura i Pujol 432-435
Escrivà, Comendador (2008): Poesie, edició crítica d'Ines Ravasini. Viareggio: Mauro Baroni editore, 251 p.
Ivan Parisi 435-439
Esquerra, Ramon (2009): Shakespeare a Catalunya. Pròleg de Josep Maria Fulquet. Introducció i edició a cura de Teresa Iribarren i Donadeu. Berga/Manresa: L'Albí & Faig, 188 p.
Martí March Massós 440-443
Franquesa i Bonet, Ester ; Jou i Mirabent, Lluís (curadors) (2009): Doble oficialitat i llengua pròpia: dues llengües i un territori. Textos de Josep M. Puig Salellas. Fundació Noguera. Madrid : Barcelona : Buenos Aires: Marcial Pons, 446 p.
Francesc Vallverdú i Canes 443-446
Lladó i Rotger, Francesc (2009): El pont de la mar blava. Vida i obra de Miquel Ferrà. Barcelona: Edicions IUB-Institut d'Estudis Baleàrics-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 274 p. (Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 34).
Joan Pomar Mir 446-449
Mira, Joan Francesc (1989): Els treballs perduts. València: Tres i Quatre; (2002): Purgatori. Barcelona: Proa; (2008): El professor d'història.Barcelona: Proa.
Adolf Piquer Vidal 450-453
Ortín, Marcel ; Pujol, Dídac (eds.) (2009): Llengua literària i traducció (1980-1939): II Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània. Lleida: Punctum & Trilcat, 191 p. (Documents, 8).
Irene Cirera Gaja 453-456
Panyella, Ramon (ed.) (2010): Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX i XX. Lleida: Punctum & GELCC, 238 p.
Joan Tomàs Martínez Grimalt 456-457
Pérez Vallverdú, Eulàlia (2009): Josep Maria Folch i Torres (1880-1910). Compromís polític i creació literària. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 182 p. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 153).
Ramon Panyella 458-460
Prats, Modest (2009): Engrunes i retalls: Escrits de llengua i de cultura catalanes, Edició a cura de Francesc Feliu. Girona: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de Girona i CCG edicions, 679 p.
Albert Guillem Hauf i Valls 461-464
Llull, Ramon: Llibre de contemplació, a cura de Josep E. Rubio. Barcelona: Editorial Barcino (Col. «Biblioteca Barcino»)
Vicent Martines Peres 464-466
Sansano, Gabriel / Valsalobre, Pep (ed.) (2009): Fontanellana. Estudis sobre l'època i l'obra de Francesc Fontanella (1622-1683/85). Girona: «Documenta Universitaria», 367 p.
Maria Paredes Baulida 466-472
Saramandu, Nicolae (2008): La romanité orientale. Burareşti: Editura Academiei Române; Tübingen: Gunter Narr Verlag, 264 p.
José Enrique Gargallo i Gil 472-475
Veny, Joan (2009): Estudis lingüístics valencians. Edició a càrrec d'Emili Casanova i Antoni Ferrando. València: Universitat de València, 335 p. [Col·lecció Honoris Causa]
Joan Miralles i Monserrat 475-480
Veny, Joan / Massip, Àngels (2009): Scripta eivissenca. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 361 p.
Pere Navarro Gómez 480-483
Videssot, Paul (2009): Padania scrittologica. Analisi scrittologiche e scrittometriche di testi in italiano settentrionale antico dalle origini al 1525, Tübingen: Max Niemeyer Verlag («Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie», 343), XVII+624 p.
Fiorenzo Toso 484-487

Llibres rebuts

Doctor Antoni Comas. In memoriam 25 anys (2009). Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona. 176 p. + 23 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció 489
Gaudino Fallegger, Livia (2010): Hypothaktische Konstrukte im gesprochenen Spanisch. Theorie und Empirie. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag [Pro lingua, herausgegeben von Otto Winkelmann, Band 44], 506 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció 489
Maduell, Àlvar (2009): Articles a 'Rodamón' (1977-1987), Barcelona: Argra Trading, 134 p. [Maduuixer, 16]
Estudis romànics. Consell de Redacció 489
Maduell, Àlvar (2009): Esquitxos i espurnes, Barcelona, Argra trading, 46 p. [Maduixer, 15]
Estudis romànics. Consell de Redacció 490
Manent, Albert / Cervera, Joan (2009): Els noms populars dels núvols, boires i vents de la Segarra. Sant Vicenç de Castellet: Farrell, 70 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció 490
Manfredi, Girolamo (2009): Libro llamado el porqué. Régimen de salud y tratado de fisiognomía. San Millán de la Cogolla: Cilengua, 585 p. («Instituto Biblioteca Hispánica», serie básica, 2)
490
Marrugat, Jordi (2009): La revolució com a origen de l'escriptura de Carles Hac Mor i l'escriptura de Carles Hac Mor com a origne de la revolució. Tarragona: Arola Editors, 135 p.
Estudis romànics. Consell de Redacció 490-491
Muselmann, Sigrid (2010): Lebensmittelmarken in Italien. Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung unter Berücksichtigung wirtschaftspsychologischer Aspekte. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert. (Pro Lingua; 45)
Estudis romànics. Consell de Redacció 491
Ramírez Antía, Miren (2009): Texttransfer im Vergleich. Strukturelle und translatorische Aspekte bei den spanischen Fassungen von Wilhelm Buschs Max und Moritz. Wilhelmsfeld: Gottfried Egert. (Pro Lingua; 43)
Estudis romànics. Consell de Redacció 491

Crònica

Fundació Germà Colón Domènech (cursos 2008 i 2009)
Tomàs Martínez Romero 493-494
Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Cursos de Branu de Llingua Asturiana 2009 (del 3 al 14 d'agost)
Ana María Cano González 494
2009-2010, Any Gaetà Huguet
Vicent Pitarch i Almela 495
Activitats culturals de les Universitats de Madrid (2009-10)
Júlia Butinyà i Jiménez, Joan Miquel Ribera Llopis 496-498
XXX Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 8 de mayo de 2009)
Ana María Cano González 498
Col·loqui internacional interdisciplinari sobre «La presència catalana a l'espai de trobada de la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives» (Barcelona, 13-16 de maig de 2009)
Lluís Cifuentes i Comamala 498-499
O ROSAE - I Congresso Internacional de Lingüística Histórica, foi realizado em Homenagem a Rosa Virgínia Mattos e Silva, em Salvador (Bahia, Brasil, julho de 2009)
Tânia Lobo, Américo Venâncio Lopes Machado Filho 499
VIII Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Andorra, 25 de juliol - 15 d'agost de 2009)
Miquel Font Serralta 499-500
Le XIX-ème Colloque International de l'Atlas Linguistique Roman (AliR) (Baia Mare, 2-6 Septembre 2009)
Manuela Nevaci 500-502
XV Col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes (setembre de 2009)
Andratx Badia Escolà 502-503
Congrés Internacional 550 aniversari d'Ausiàs March (València, 8-12 de setembre de 2009)
Jaume Torró i Torrent 503-504
Jornada de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a l'extrem sud de la llengua catalana (Alacant-el Carxe-Novelda-Guardamar, octubre de 2009)
Brauli Montoya Abat 504-506
Congrés internacional sobre «Ciència i societat a la Corona d'Aragó: la vernacularització del saber i la configuració de les identitats lingüístiques europees a l'època de Llull i Eiximenis» (Barcelona, 20-22 d'octubre de 2009)
Lluís Cifuentes i Comamala 506-507
IV Jornada Filològica organitzada per l'Associació d'Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit, La lingüística romànica al segle XXI (Barcelona, 23 d'octubre de 2009)
Montserrat Badia i Cardús 507-509
Presentación de la Sintaxis histórica de la lengua española (octubre de 2009)
Carlos Sánchez Lancis 509
Jornada d'homenatge a Tomás Navarro Tomás en el CEU de València (octubre de 2009)
Vicent Garcia Perales 510-511
XXVIII Xornaes Internacionales d'Estudiu de l'Academia de la Llingua Asturiana
Ana María Cano González 511
II Seminario «Documentación Hispanoamericana en archivos y bibliotecas madrileñas» (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 3-6 de noviembre de 2009)
Ana Segovia Gordillo 511-512
Congrés Internacional sobre Maquiavel (novembre de 2009)
Francesco Ardolino 512-513
Congreso Internacional «Tradición e innovación: nuevas perspectivas para la edición y el estudio de documentos antiguos» (Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, 11-13 de noviembre de 2009)
Ana Segovia Gordillo 513-514
150 anys dels Jocs Florals de Barcelona. Jornades internacionals (novembre de 2009)
Ramon Pinyol i Torrents 514-515
L'Encant de la llengua. Jornades d'homenatge a Joan Veny. Centre de Cultura «Sa Nostra», Palma (Mallorca) 23 i 24 de novembre de 2009
Cèlia Riba 515-516
III Espais Terminològics: Terminologia i variació geolingüística. TERMCAT, Barcelona, 12 de novembre de 2009, Universitat de Barcelona
Cèlia Riba 516-517
Seminario Internacional «Corrientes de estudio en Semántica y Pragmática histórica» (Madrid, Universidad Complutense, 23-24 de noviembre de 2009)
Ana Segovia Gordillo 517
III Simposi Carles Riba (novembre de 2009)
Jordi Malé i Pegueroles 517-518
CLUB 17, Dissetè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona «Imbricacions entre variació històrica i variació geogràfica en la llengua catalana» (14 de desembre de 2009)
Montserrat Badia i Cardús, Montserrat Alegre i Urgell 518-520
Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana 2009
Ana María Cano González 521
La Llengua catalana, convidada d'honor a Expolangues París (febrer de 2010)
Andreu Bosch i Rodoreda 521-526
Seminari d'Estudis Catalans [SEC] «Paremiologia i identitat catalana» al Centre d'Estudis Catalans (Universitat de la Sorbona, París IV, febrer de 2010)
José Enrique Gargallo i Gil 526
Jornada «Corpus Linguistics and Word Meaning» a la Universitat Pompeu Fabra (23 de febrer de 2010)
Janet DeCesaris 526-527
Tesi doctoral d'Enric Ribes sobre toponímia i dialecte a Eivissa i Formentera (19 de febrer de 2010)
Joan Veny i Clar 527-528
Tesi doctoral de Joaquim Maria Puyal i Ortiga (febrer de 2010)
Joan Martí i Castell 528-529
Joaquim Maria Puyal i Ortiga, investit doctor honoris causa per la Universitat Rovira i Virgili (març de 2010)
Joan Martí i Castell 529-530
Ciclo de conferencias «El espacio ibérico de las lenguas» (Madrid, Instituto Cervantes, marzo-mayo de 2010)
Ana Segovia Gordillo 531
Homenatge a Robèrt Lafont a la Generalitat de Catalunya (març de 2010)
José Enrique Gargallo i Gil 531
Presentació del projecte «Recull de noms catalans de plantes» (març de 2010)
Francesc Xavier Fargas Valero 531-533
Tesi doctoral de Núria Busquet sobre el parlar salat (19 de març de 2010)
Joan Veny i Clar 533
Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere en la llengua catalana (març de 2010)
Rosa Colomer Artigas 533-535
Un Quàdruple doctorat honoris causa per la UNED en reconeixement a les llengües d'Espanya i llurs literatures (març de 2010)
Josep-A. Ysern i Lagarda 535-536
Assumiràs la veu d'Estellés. Homenatge al poeta de Burjassot (abril 2010)
Vicent Pitarch i Almela, Olga Suárez 536-537
Seminari sobre elocució a la Universitat de Lleida (abril de 2010)
Gemma Fabregat Palau, Anna Llovera Juncà 537-538
Coloquio Internacional «Marcadores del discurso en las lenguas románicas: un enfoque contrastivo» (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 5-7 de mayo de 2010)
Ana Segovia Gordillo 538
Elección de Pedro Álvarez de Miranda como miembro de número de la Real Academia Española (Madrid, Real Academia Española, 22 de abril de 2010)
Ana Segovia Gordillo 539
XXXI Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 7 de mayo de 2010)
Ana María Cano González 539
Tesis doctorals llegides a la Universitat de Barcelona (maig de 2010)
José Enrique Gargallo i Gil 539
La Universitat de Barcelona ret homenatge al professor Josep Moran Ocerinjauregui (maig de 2010)
Noemí Moncunill Martí 540
Sessió en memòria de Joan Bastardas a l'IEC (17 de maig de 2010)
José Enrique Gargallo i Gil 540-541
Segon Seminari Internacional sobre Refranys Meteorològics. Als llindars de l'Europa Romànica (maig de 2010)
Antonio Torres Torres 541-542
Col·loqui Internacional Llenguatge i complexitat (Universitat de Barcelona, 3-4 de juny de 2010)
Àngels Massip i Bonet 542-543
Homenatge a Peter Thomas Ricketts a la Universitat de Toulouse-le Mirail (juny de 2010)
Michel Camprubí 543-545
III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana contemporània (Universitat Pompeu Fabra, juliol de 2010)
Josep Miquel Ramis 545-548
IX Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Andorra, 24 de juliol - 14 d'agost de 2010)
Miquel Font Serralta 548-549
École d'été franco-allemande en étymologie romane (Nancy, 26-30 de juliol de 2010)
Maria Reina Bastardas i Rufat 549-550
Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana de Branu (UABRA)
Ana María Cano González 550
Creación del Centro de Terminoloxía Asturiana (TermAst)
Ana María Cano González 550-551
26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010)
Vicent Garcia Perales 551-554
Premis i distincions
Estudis romànics. Consell de Redacció 554
Canvi en el Consell de Govern de la Secció Filològica de l'IEC
Estudis romànics. Consell de Redacció 554

Necrologies

Andreu Barbarà i Camafort (1921-2008)
Albert Manent i Segimon, Moisés Selfa i Sastre 555
Germán de Granda Gutiérrez (1932-2008)
Xosé Lluis García Arias 556-557
Emilio Barriuso Fernández (1927-2009)
Ramón de Andrés Díaz 557-560
Rita Lejeune (1906-2009)
Nadine Henrard 560-564
Baltasar Porcel i Pujol (Andratx, 1937 - Barcelona, 2009)
Damià Pons i Pons 564-571
Eduard Feliu i Mabres: un savi lliure i compromès (1938-2009)
Tessa Calders i Artís 571-576
Zarko Muljačić (1922-2009)
Nikola Vuletić 576-578
Memòria d'Isidor Cònsul (1948-2009)
Àlex Broch 578-583
Alan Deyermond (1932-2009)
Rosanna Cantavella 584-587
Pere Anguera, història, llengua i literatura (1953-2010)
Magí Sunyer i Molné 588-590
Maria-Mercè Miró (1929-2010)
Pilar Cabot 590-591
Sergi Beser Ortí (1934-2010)
Joaquim Marco i Revilla 591-594
Alberto Zamboni (1941-2010)
Maria Teresa Vigolo 594-597
Joan Ruiz i Calonja (1923-2010)
Josep Vallverdú i Aixalà 597-598Creative Commons License
Aquesta obra és subjecta  llevat que s'indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions a una llicència Reconeixement - No comercial - Sense obres derivades 3.0 Espanya de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.caAixí, doncs, s'autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l'obra sempre que se'n reconegui l'autoria i l'entitat que la publica i no se'n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

 

ISSN: 2013-9500 (edició electrònica); 0211-8572 (edició impresa).

Estudis Romànics està inclosa a les bases de dades:

ANEP, ANVUR (Rivista Fascia A), Archives de littérature du Moyen Âge (ARLIMA), BITRA. BIBLIOGRAPHY OF INTERPRETING AND TRANSLATION, Brepolis: Medieval and Early Modern Bibliographies, CARHUS Plus+ 2018 (A), Ciencias Sociales y Humanidades-ISCO (CSIC), COPAC,  CWTS Journal Indicator (Leiden Ranking), DIALNET, DICE, DULCINEA, Elektronische Zeitschriftenbibliothek-EZB- Frei zugängliche E-Journals (Universitätsbibliothek Regensburg), ERIH Plus, ERIH, Freely Accessible Arts & Humanities Journals, IMB, inDICEs-CSIC, International Bibliography of Art (IBA) (Getty Research Institute), International Bibliography of the Social Sciences-IBSS (ProQuest), ISOC, JSTOR, L’Anné philologique: Bibliography of the Classical World, Latindex (33 característiques de 33), Linguistic Bibliography Online, Linguistics Abstracts-Online (Wiley-Blackwell Publishing Ltd.), Linguistics and Language Behavior Abstracts-LLBA (ProQuest), MIAR (ICDS 10), MLAIB - MLA International Bibliography, OCLC WorldCat, PCI Español (ProQuest), Periodicals Archive Online – PAO, Periodicals Index Online, Portal del Hispanismo, ProQuest Central, Qüern, RACO (CBUC), REGESTA IMPERII, RESH, SCOPUS, SHERPA-ROMEO, Social Science Premium Collection (ProQuest), SUDOC, Ulrichs’s Serial Solutions, ZDB.