Del territori al canelobre. Sobre la decisiva transformació de Catalunya: 1550-1714

Autors/ores

  • Albert Garcia Espuche

Paraules clau:

Catalunya, Barcelona, economia, territori, ciutat, vida quotidiana.

Resum

El text presenta la síntesi d’una llarga recerca que ha mantingut un fil conductor clar: entendre la societat catalana del període 1550-1714, a totes les escales possibles d’aproximació, i a través de l’estudi de les bases estructurals del país, de la seva economia, de l’espai territorial i urbà, i dels elements essencials de la vida cultural i quotidiana. Alguns elements metodològics hi han resultat fonamentals: la importància donada a l’estudi de la variable espai; l’interès a abordar al mateix temps les dimensions macrohistòrica i microhistòrica; la voluntat d’estudiar el major nombre possible de casos particulars; la insistència a utilitzar fonts molt diverses. El resultat fonamental de la recerca ha estat demostrar la falsedat del tòpic d’una societat catalana en decadència en el període 1550-1714; per fer-ho, calia abordar l’estudi en el si d’una anàlisi alhora global i detallada d’aquella societat.

Paraules clau: Catalunya, Barcelona, economia, territori, ciutat, vida quotidiana.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Com citar

Garcia Espuche, A. (2013). Del territori al canelobre. Sobre la decisiva transformació de Catalunya: 1550-1714. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (76), 129–154. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/81110

Número

Secció

Conferències