El clima i la producció d’olives a la Catalunya seca: el cas de Cabacés (el Priorat)

Autors/ores

  • Joan A. López-Bustins Grup de Climatologia. Universitat de Barcelona
  • Eduard Pla Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
  • Diana Pascual Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
  • Javier Retana Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
  • Robert Savé Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

Paraules clau:

canvi climàtic, Priorat, oliveres, producció agrícola, sèries climàtiques.

Resum

En un context de canvi climàtic cal estudiar les vulnerabilitats del territori a escala local. En aquest treball s’analitza la producció d’oli de qualitat en un indret de la Catalunya seca, Cabacés (el Priorat), i es posa en relació amb la variabilitat climàtica. Els resultats mostren que el clima té una influència important en la producció d’olives, sobretot les temperatures màximes del mes d’abril i les precipitacions del mes més sec, juliol. S’obté un model de regressió múltiple a partir d’aquestes dues variables climàtiques més influents en la producció. No obstant això, els valors del model s’allunyen dels reals a partir de l’any 2003 a causa d’un creixement molt elevat de la producció per l’extensió
del reg de suport. Les futures vulnerabilitats no només depenen del canvi climàtic, sinó dels efectes del canvi global, fenomen que també engloba tots aquells canvis en els usos, hàbits i consums del territori.

Paraules clau: canvi climàtic, Priorat, oliveres, producció agrícola, sèries climàtiques.

Biografies de l'autor/a

Joan A. López-Bustins, Grup de Climatologia. Universitat de Barcelona


 


 

 

Javier Retana, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)Robert Savé, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)


 

Descàrregues

Com citar

López-Bustins, J. A., Pla, E., Pascual, D., Retana, J., & Savé, R. (2013). El clima i la producció d’olives a la Catalunya seca: el cas de Cabacés (el Priorat). Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (75), 291–303. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67880

Número

Secció

Notes i documentació