Reconèixer com els serveis ecosistèmics del Parc Mahuida (Santiago de Xile) beneficien els ciutadans: una estratègia per vincular la protecció d’ecosistemes naturals a sistemes urbans

Autors/ores

  • Francisco de la Barrera Universitat de Barcelona
  • Darío Moreira Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

ecologia urbana, paisatge, parcs públics periurbans, serveis ecosistèmics.

Resum

Els ecosistemes mediterranis xilens representen un hotspot de biodiversitat, però, la seva importància biològica no ha estat un suficient argument per protegir-los. En aquest estudi, utilitzant el Parc Mahuida com a model, proposem un enfocament diferent basat en la identificació i maximització dels serveis ecosistèmics per promoure la conservació d’aquests. Hem argumentat que l’estructura de la vegetació nativa en combinació amb altres atributs de la topografia d’aquest parc pot proporcionar serveis ecosistèmics de regulació a les zones urbanes que l’envolten. Aquest enfocament pot ser utilitzat com un argument per donar protecció a la vegetació mediterrània dins del parc, i al mateix temps, augmentar els recursos econòmics donats pels governs locals. L’enfocament es basa en el benestar diari dels que viuen més a prop de zones naturals. Desitgem que aquestes proposta
pugui ajudar a incorporar aquest aspecte funcional en la planificació, la gestió i la presa de decisions relacionades amb parcs urbans i periurbans.

Paraules clau: ecologia urbana, paisatge, parcs públics periurbans, serveis ecosistèmics.

Biografies de l'autor/a

Francisco de la Barrera, Universitat de BarcelonaDarío Moreira, Universitat Autònoma de Barcelona
Descàrregues

Com citar

de la Barrera, F., & Moreira, D. (2013). Reconèixer com els serveis ecosistèmics del Parc Mahuida (Santiago de Xile) beneficien els ciutadans: una estratègia per vincular la protecció d’ecosistemes naturals a sistemes urbans. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (75), 243–253. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/67877

Número

Secció

Notes i documentació