Estratègies territorials en el sector dels transports per fer front al canvi climàtic

Autors/ores

  • Carme Miralles-Guasch Departament de Geografia Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

canvi climàtic, mitjans de transport, repartiment modal, estratègies territorials.

Resum

Les senyals del canvi climàtic són cada vegada més evidents i les seves magnituds molt més preocupants a mesura que es calculen les variables afectades. Les emissions de CO2 a l’atmosfera en són la causa principal i el sector del transport una de les fonts substancials d’aquestes emissions, principalment els mitjans de transport privat, en ser els grans consumidors d’energies fòssils. Davant d’aquesta situació l’article explica la contribució dels gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera per part dels diferents mitjans de transport i en detalla les diferents emissions de cada un d’ells. Després exposa el repartiment modal a Catalunya en relació a les desiguals ofertes de transport públic existent en els territoris catalans i als diferents motius que generen els desplaçaments. Per acabar es detallen les estratègies territorials per reduir els impactes del transport sota els principis de l’eficiència, l’accessibilitat i la sostenibilitat. Tres principis complementaris que s’expliciten en mesures a curt i llarg termini.

Paraules clau: canvi climàtic, mitjans de transport, repartiment modal, estratègies territorials.

Descàrregues

Com citar

Miralles-Guasch, C. (2012). Estratègies territorials en el sector dels transports per fer front al canvi climàtic. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (73), 77–98. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/63645

Número

Secció

Articles