Ciutadania, biopolítica i polítiques d’estrangeria: estudi d’un col·lectiu immigrant marroquí vulnerable a Barcelona

Autors/ores

  • Diego Esteban-Peñas
  • Cristóbal Mendoza

Paraules clau:

biopolítica, ciutadania, polítiques d'immigració a Espanya, Marroc, drets humans

Resum

L’objectiu de l’article és definir la forma com les situacions administratives generades a partir de les lleis d’estrangeria, juntament amb factors racistes institucionals, creen condicions asimètriques d’accés als drets de les persones d’origen marroquí a Espanya. La recerca es basa en l’anàlisi de deu entrevistes semiestructurades amb guió a persones d’origen marroquí residents a Barcelona, amb l’objectiu de donar veu a les seves experiències i opinions. A partir d’aquestes narratives, aquest article introdueix reflexions sobre la forma d’aplicació dels mecanismes de control biopolític sobre les poblacions immigrants a Espanya, que estableixen una jerarquia legal de diferents formes de ciutadania i subciutadania. Aquesta jerarquia, unida a factors racistes, determinaria l’accés d’aquestes persones al mercat laboral, a recursos i a serveis bàsics. Aquesta situació és especialment greu per als immigrants en situació irregular, que s’enfronten a condicions d’exclusió i vulnerabilitat.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicat

2023-06-30

Com citar

Esteban-Peñas, D., & Mendoza, C. (2023). Ciutadania, biopolítica i polítiques d’estrangeria: estudi d’un col·lectiu immigrant marroquí vulnerable a Barcelona. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (95), 35–56. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150573

Número

Secció

Articles