La insularitat descolonitzada: l’estigmatització de la imatge d’Eivissa al cinema (1960-2020)

Autors/ores

  • Hugo Capellà i Miternique Universitat de les Illes Balears

Paraules clau:

insularitat, estigmatització, cinema, postcolonial, Eivissa.

Resum

La construcció territorial del concepte d’insularitat fou una de les primeres formes de dominació abans de l’arribada del revisionisme postcolonial centrat en la introducció del concepte complex d’arxipèlag. Malgrat tot, les insularitats encara avui segueixen en bona part sotmeses a imatges externes imposades. El present article analitza, a partir de la rica filmografia disponible els darrers 60 anys a l’illa d’Eivissa, la imposició progressiva d’una estigmatització territorial externa damunt d’una insularitat pròpia negada. La construcció de la imatge d’Eivissa des del cinema ha tingut una projecció sobre la seva identitat col·lectiva, basada en la negació transversal de la seva insularitat sota l’estigmatització de diferents estereotips i un discurs exemplificatiu moralitzador. La mateixa consideració metodològica de la filmografia com a instrument d’anàlisi acadèmica per demostrar l’estigmatització insular respon alhora a la visió postcolonial creada des de l’arxipèlag insular.

Biografia de l'autor/a

Hugo Capellà i Miternique, Universitat de les Illes Balears

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2945-6741

Descàrregues

Com citar

Capellà i Miternique, H. (2022). La insularitat descolonitzada: l’estigmatització de la imatge d’Eivissa al cinema (1960-2020). Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (93), 9–30. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/150031

Número

Secció

Articles