Anàlisi dels impactes i de la gestió del temporal Glòria a la conca del riu Ter

Autors/ores

  • Anna Ribas Palom Universitat de Girona

Paraules clau:

temporal Glòria, conca del Ter, impactes de les inundacions, gestió del risc, adaptació.

Resum

Aquest treball està dedicat a analitzar les particulars característiques que, en el cas concret de la conca del Ter, va prendre el temporal Glòria, que va afectar el litoral català el gener de 2020. En primer lloc, es recullen les característiques físiques que prengué el temporal en aquesta conca. A continuació s’analitzen els efectes que tingué sobre les persones, activitats i béns materials, especialment en la que fou l’àrea més afectada, la situada aigües avall dels embassaments. Es dedica una especial atenció a tractar tant els factors humans que n’expliquen l’accentuació dels danys com a realitzar una anàlisi crítica de la controvertida gestió que es va fer de l’episodi. Tot plegat mostra com la gestió d’episodis de la magnitud del Glòria no pot basar-se sobretot en les grans obres hidràuliques, sinó que cal adaptar-nos a les inundacions, posant un major èmfasi en la “desintensificació” dels usos del territori i el reconeixement dels múltiples serveis a la societat que ofereix la conservació ambiental dels espais inundables.

Paraules clau: temporal Glòria, conca del Ter, impactes de les inundacions, gestió del risc, adaptació.

Descàrregues

Com citar

Ribas Palom, A. (2020). Anàlisi dels impactes i de la gestió del temporal Glòria a la conca del riu Ter. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (89), 111–135. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/148345

Número

Secció

El temporal Glòria (gener de 2020) vist per la Geografia

Articles més llegits del mateix autor/a