Processos hidrològics i geomorfològics als rius: context i exemples per a interpretar la seva resposta a episodis d’alta magnitud com el Glòria

Autors/ores

  • Ramon J. Batalla Universitat de Lleida. Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
  • Damià Vericat Universitat de Lleida. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
  • Joaquim Farguell Universitat de Barcelona
  • Xavier Úbeda Universitat de Barcelona
  • Celso Garcia Universitat de les Illes Balears

Paraules clau:

magnitud i freqüència, canvis en la cobertura del sòl, metamorfosi fluvial, hidrogrames de crescuda, ajustos morfosedimentaris.

Resum

El temporal Glòria va suposar per a molts rius a Catalunya una reestructuració completa de la seva morfologia fluvial. Els cabals van assolir magnituds molt importants, que van provocar canvis profunds en la forma de la llera, van produir incisió i eixamplament generalitzades, van inundar planes d’inundació, i van reconnectar braços abandonats. L’episodi va contribuir a reactivar profundament els sistemes fluvials, i els rius van experimentar un grau de metamorfisme com feia dècades que no es veia. L’estudi mostra també el paper de les grans preses en la modificació dels hidrogrames de crescuda. El Glòria va trobar uns rius confinats per l’activitat antròpica, amb els balanços de sediments en desequilibri i en clara desconnexió hídrica i sedimentària amb la conca. Unes hores de pluja intensa i la subseqüent resposta hidrològica de les conques van aportar l’energia suficient per superar molts dels llindars físics als que estaven sotmesos, i canviar per molt de temps la morfologia de les lleres i valls afectades.

Paraules clau: magnitud i freqüència, canvis en la cobertura del sòl, metamorfosi fluvial, hidrogrames de crescuda, ajustos morfosedimentaris.

Biografies de l'autor/a

Ramon J. Batalla, Universitat de Lleida. Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)

Grup de recerca de dinàmica fluvial (RIUS), Universitat de Lleida. Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)


Damià Vericat, Universitat de Lleida. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Grup de recerca de dinàmica fluvial (RIUS), Universitat de Lleida. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)

Joaquim Farguell, Universitat de Barcelona

Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM)
Departament de Geografia, Universitat de Barcelona

Xavier Úbeda, Universitat de Barcelona

Grup de Recerca Ambiental Mediterrània (GRAM)
Departament de Geografia, Universitat de Barcelona

Celso Garcia, Universitat de les Illes Balears

Grup de recerca en Recursos hídrics i canvi global (GLOWATER). Departament de Geografia, Universitat de les Illes Balears

Descàrregues

Com citar

J. Batalla, R., Vericat, D., Farguell, J., Úbeda, X., & Garcia, C. (2020). Processos hidrològics i geomorfològics als rius: context i exemples per a interpretar la seva resposta a episodis d’alta magnitud com el Glòria. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (89), 55–87. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/148343

Número

Secció

El temporal Glòria (gener de 2020) vist per la Geografia