El paisatge en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos: algunes lectures interpretatives

Autors/ores

  • Valerià Paül Departamento de Xeografía Universidade de Santiago de Compostela

Paraules clau:

paisatge, ideologia, nacionalisme, geografia, Catalunya.

Resum

La disciplina geogràfica presenta un paper clau en la construcció ideològica nacionalista del paisatge. Amb aquesta premissa de partida, s’analitzen els volums de la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos mitjançant una perspectiva hermenèutica. D’entrada, es dedueix que Catalunya hi apareix representada com una nació composada d’una gran diversitat de paisatges, cadascun dels quals s’intenta fixar a escala comarcal. S’interpreta que alguns autors de l’obra semblen lligar la coherència del mosaic paisatgístic català al paper rector que hi exerceix Barcelona. El context en què es publica, la dictadura franquista, implica una contenció de la càrrega nacionalista catalana en el discurs paisatgístic, de manera que aquesta no hi resulta evident.

Paraules clau: paisatge, ideologia, nacionalisme, geografia, Catalunya.

Biografia de l'autor/a

Valerià Paül, Departamento de Xeografía Universidade de Santiago de Compostela
Descàrregues

Com citar

Paül, V. (2017). El paisatge en la Geografia de Catalunya de l’editorial Aedos: algunes lectures interpretatives. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (83), 137–171. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/143338

Número

Secció

Conferències