Els processos de metropolitanització a Catalunya, un estat de la qüestió

Autors/ores

  • Sergi Cuadrado Ciuraneta Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

metropolitanització, dispersió metropolitana, urbanització rural, residencialisme, Catalunya.

Resum

L’objectiu de l’article és realitzar un estat de la qüestió dels nombrosos estudis que s’han fixat en els processos de transformació territorial i urbanística a Catalunya, en els darrers vint-i-cinc anys. L’article recull, en primer lloc, les aportacions que s’han centrat en el desenvolupament de les dinàmiques metropolitanes, desplegades en un inici des de Barcelona però que amb el temps han tendit a ser comunes a tot el territori català. En segon lloc, l’atenció es fixa en els autors que s’han aproximat a les transformacions experimentades pels espais no estrictament metropolitans, que suposen una certa recuperació demogràfica, i una certa expansió de la urbanització. Finalment, es repassen les aportacions que analitzen els canvis experimentats pels espais turístics consolidats del litoral, que veuen modificades les seves funcions i adquireixen un nou component residencial. Amb la conjunció d’aquestes dinàmiques, el territori català s’estructura, cada vegada més, com una única unitat funcional.

Paraules clau: metropolitanització; dispersió metropolitana; urbanització rural; residencialisme; Catalunya.

Descàrregues

Com citar

Cuadrado Ciuraneta, S. (2017). Els processos de metropolitanització a Catalunya, un estat de la qüestió. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (82), 175–198. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/142840

Número

Secció

Notes i documentació