El medi rural ebrenc: anàlisi de l’espai urbanitzat des d’una perspectiva legal

Autors/ores

  • Anna Segura-Beltrán geògrafa

Paraules clau:

gestió pública, planificació, política territorial, Terres de l’Ebre.

Resum

En la darrera dècada, el sòl no urbanitzable ha estat objecte d’atenció especial per les polítiques sectorials que incideixen en l’ordenació i la planificació territorial. En el cas de Catalunya, la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme va determinar la necessitat de preservar el medi rural i, en especial, d’evitar-ne la urbanització. Malgrat això, des que es va aprovar fins avui, el medi rural en general i l’ebrenc en particular han experimentat una urbanització ininterrompuda avalada per la societat com un sinònim de qualitat de vida. En aquest article, s’exposen les característiques d’aquest procés (des)conegut des d’un enfocament tranversal i les conseqüències associades de tipus ambiental, territorial, econòmic, polític, legal, social i acadèmic.

Paraules clau: gestió pública, planificació, política territorial, Terres de l’Ebre.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Anna Segura-Beltrán, geògrafaDescàrregues

Com citar

Segura-Beltrán, A. (2016). El medi rural ebrenc: anàlisi de l’espai urbanitzat des d’una perspectiva legal. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (81), 159–187. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/142107

Número

Secció

Articles