Ecogeomorfologia i drons com a eines de gestió dinàmica postincendi. El cas de la comarca del Pariatge, Mallorca

Autors/ores

  • Joan Estrany Departament de Geografia Universitat de les Illes Balears
  • Aleix Calsamiglia Departament de Geografia, UIB
  • Marc Carriquí Departament de Biologia, UIB
  • Julián García-Comendador Departament de Geografia, UIB
  • Miquel Nadal Departament de Biologia, UIB
  • Josep Forteza Departament de Geografia, UIB
  • Maurici Ruiz Servei de SIG i Teledetecció, UIB
  • Bartomeu Alorda Departament de Física, UIB
  • Jorge Gago Departament de Biologia, UIB

Paraules clau:

gestió postincendi, connectivitat dels sediments, ecofisiologia vegetal, UAV, ecosistemes mediterranis.

Resum

Els incendis forestals són considerats un dels factors causals més importants en els processos de desertificació. Els territoris insulars com Mallorca són particularment sensibles als impactes antròpics, per la seva major fragilitat socioecològica. L’increment de superfície cremada a Mallorca d’ençà el 2011 esperoneja a vincular gestió forestal i recerca amb interdisciplinarietat i avenços tecnològics. L’ecogeomorfologia permet investigar el paper dels processos geomorfològics en la recuperació de la vegetació. Endemés, la introducció dels vehicles aeris no tripulats com a instruments de teledetecció presenta noves oportunitats en el monitoratge de processos ambientals. Aquest article pretén dilucidar el potencial de l’ecogeomorfologia i els drons per aplicar una gestió postincendi més efectiva i dinàmica, integrant la capacitat de resiliència dels ecosistemes amb la connectivitat dels sediments per restaurar el paisatge.

Paraules clau: gestió postincendi, connectivitat dels sediments, ecofisiologia vegetal, UAV, ecosistemes mediterranis.

Descàrregues

Publicat

2016-03-22

Com citar

Estrany, J., Calsamiglia, A., Carriquí, M., García-Comendador, J., Nadal, M., Forteza, J., Ruiz, M., Alorda, B., & Gago, J. (2016). Ecogeomorfologia i drons com a eines de gestió dinàmica postincendi. El cas de la comarca del Pariatge, Mallorca. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (80), 69–87. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/140456

Número

Secció

Articles