La transformació de l’ordenació del territori a Dinamarca: canvis de les polítiques nacionals y regionals de planificació i de les estructures de governança

Autors/ores

  • Daniel Galland Department of Development and Planning Aalborg University, Denmark

Paraules clau:

ordenació del territori, sistema de planificació, polítiques de planificació territorial, reforma estructural, Dinamarca.

Resum

L’ordenació del territori a Dinamarca ha estat significativament sotmesa a reorientacions estructurals, funcionals i conceptuals durant les darreres dues dècades. El marc jeràrquic d’administració en què les polítiques i les pràctiques de l’ordenament territorial solien dur-se a terme fou àmpliament modificat després d’una reforma del govern local implantada el 2007. Aquesta reforma propicià la revocació del nivell regional, induint el reescalament de les polítiques, les funcions i les responsabilitats de l’ordenament territorial als nivells municipal i nacional. A través de l’anàlisi d’aquests canvis estructurals, aquest article s’immergeix en la reorientació de les polítiques d’ordenament territorial a diferents escales, en l’evolució del paper de l’ordenació del territori en la gestió del creixement i del desenvolupament, i en els canvis de les estructures de governança associats a l’ordenació del territori a Dinamarca.

Paraules clau: ordenació del territori, sistema de planificació, polítiques de planificació territorial, reforma estructural, Dinamarca.

Descàrregues

Com citar

Galland, D. (2014). La transformació de l’ordenació del territori a Dinamarca: canvis de les polítiques nacionals y regionals de planificació i de les estructures de governança. Treballs De La Societat Catalana De Geografia, (78), 413–462. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/article/view/136584

Número

Secció

Conferències