Gabriela Morreale i la prova del taló dels nadons

Autors/ores

  • Roser Iglesias Coll Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

  • DOI: 10.2436/20.1501.02.219

Paraules clau:

hipotiroïdisme, prova del taló, hormones tiroidals, retard mental

Resum

Gabriela Morreale de Castro (Milà, 1930 - Madrid, 2017) va ser una química italoespanyola i és considerada una de les fundadores de l’endocrinologia moderna a Espanya. La seva recerca es va centrar principalment en l’estudi del paper de les hormones tiroidals en el desenvolupament del cervell.

En la seva extensa carrera científica destaca, entre els mèrits principals, el fet que, als anys seixanta, els seus estudis epidemiològics van relacionar els territoris més deficitaris en iode de l’Estat espanyol amb la major incidència de goll i retard mental greu, cosa que va ajudar a promoure la iodació de la sal de cuina per prevenir aquests dèficits. Més tard, als anys setanta, va iniciar la mesura rutinària de l’hormona tiròtropa (TSH, de l’anglès thyroid stimulating hormone) i la tiroxina (T4) en mostres de sang del taló dels nadons per detectar l’hipotiroïdisme i prevenir el cretinisme congènit. Posteriorment, va demos­trar la importància de la T4 materna en els primers estadis del desenvolupa­ment del cervell del fetus, i va contribuir així a definir les necessitats nutricio­nals de iode de les embarassades.

La doctora Morreale, dotada d’una gran capacitat de comunicació, va im­pulsar diverses accions de salut pública que, al llarg dels anys, han permès evitar milers de casos de retard mental.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Roser Iglesias Coll, Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular. Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona

Catedràtica de bioquímica i biologia molecular. Estic adscrita al Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB). Imparteixo docència en el grau de bioquímica. La meva recerca ha estat centrada principalment en l’estudi del teixit adipós marró (TAM), i un dels aspectes en què he aprofundit és el paper de les hormones tiroidals en aquest teixit. Vull destacar els estudis primerencs per caracteritzar la regulació de l’activitat desiodasa del TAM i els que demostren que la generació de triiodotironina (T3) per aquest enzim és essencial en la resposta a l’estímul per fred. D’altra banda, els nostres estudis han ajudat a caracteritzar el paper del TAM com a productor de senyals hormonals, entre ells de la mateixa T3, i com contribueix així a regular la resposta d’altres teixits en l’adaptació al fred. Vaig conèixer la doctora Gabriela Morreale durant la realització de la tesi doctoral, quan vaig fer una estada al seu laboratori per aprendre la tècnica de radioimmunoassaig (RIA) d’alta sensibilitat per mesurar T3 i tiroxina (T4) circulants i en teixits. Durant aquesta estada, vaig poder copsar l’ambient familiar del seu laboratori i la naturalitat amb què tractava tothom: els seus despatxos donaven directament al laboratori on es realitzaven les deteccions en les mostres de nadons. La Gabriela era molt accessible, la seva porta sempre estava oberta i ella entrava i sortia contínuament i ho supervisava tot. Recordo amb afecte que, al migdia, dinàvem tots plegats en la taula de reunions: eren uns dinars distesos, sempre acompanyats per la Tula, la seva gossa, una teckel de pèl dur, que controlava els nouvinguts des de sota la taula. Per cert, va ser l’única dels presents que em mirava amb desconfiança mentre em saludava amb un grunyit.

Descàrregues

Publicat

2024-01-24

Número

Secció

Articles