Biologia química: la química com a eina en estudis biològics

Autors/ores

  • Gemma Triola Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC, CSIC). Departament de Química Biomèdica

Paraules clau:

Química biològica, reaccions bioortogonals, síntesi i modificació de proteïnes, proteïnes Ras.

Resum

La biologia química, entesa com l’ús d’eines químiques per a l’estudi de fenòmens biològics, ha esdevingut una disciplina fonamental per a investigar les funcions de les proteïnes, el seu paper dins les complexes xarxes de senyalització cel·lular, per a la identificació de noves dianes terapèutiques i, en definitiva, per a estudiar les bases moleculars que regulen els processos biològics, tant en condicions normals com patològiques. En aquest article es detallen mitjançant alguns exemples les característiques d’aquesta àrea de recerca multidisciplinària, que comprèn la química orgànica, la biologia molecular, cel·lular i
estructural o la biofísica, i se centra, entre d’altres, en el disseny de molècules amb capacitat per a modular l’activitat i les interaccions de les proteïnes, la síntesi de sondes fluorescents o el desenvolupament de mètodes químics per a la síntesi, modificació i immobilització de proteïnes.

Paraules clau: Química biològica, reaccions bioortogonals, síntesi i modificació de proteïnes, proteïnes Ras.

Descàrregues

Número

Secció

Articles