Equip Editorial

Director

Gregori Ujaque, Universitat Autònoma de Barcelona

Consell Editorial

Ciril Jimeno Mollet, Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)
Montserrat Heras Corominas, Universitat de Girona (UdG)

Revisió lingüística

Miquel Aguilar