Sobre la revista

Objectius i temàtica

La Revista de la Societat Catalana de Química va néixer l’any 2000 i es publica anualment per la Societat Catalana de Química, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. La revista, adreçada al col·lectiu de químics i estudiants avançats de Grau i Màster, publica articles de divulgació de química i ciències frontereres. Alhora, també pot incloure seccions i apartats sobre història, docència, Internet, documentació, actualitat, reflexions... En general, els articles que es publiquen a la revista són per invitació expressa del Comitè Editorial que en general s'adrecen a conferenciants en actes de la Societat i a persones premiades en les diverses convocatòries públiques (Premis de recerca, Trobada Joves Investigadors dels Països Catalans...).

No obstant això, les persones interessades a publicar-hi un treball ho hauran de fer saber al Comitè Editorial, indicant-ne el contingut i la llargada aproximada, i aquest en valorarà l’adequació a la línia editorial de la revista. Poden ser articles de treball de recerca originals o de revisió. Cal tenir present que els lectors de la Revista poden ser química de qualsevol especialitat i per això es demana als autors que facin un especial esforç a fi de facilitar la comprensió dels seus treballs.