Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • La tramesa no ha estat publicada anteriorment, ni tampoc no s’ha enviat anteriorment a una altra revista (o s’ha proporcionat una explicació a «Comentaris a l’editor/a»).
  • El fitxer de la tramesa és en format Microsoft Word, RTF o WordPerfect.
  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.
  • El text és en interlineat simple, utilitza un tipus de lletra de 12 punts i aplica cursiva en lloc de subratllat (excepte per a les adreces URL). Totes les il·lustracions, figures i taules s’han ubicat a la posició que els correspon, i no al final del text.
  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».

Directrius per a l’autor/a

La Revista de la Societat Catalana de Química va néixer l’any 2000 amb l’objectiu de ser una via de comunicació entre els membres de la Societat. En primer lloc, pretén informar de les activitats organitzades per la Societat, com ara: cicles de conferències, exposicions, debats i trobades, i, en segon lloc, vol difondre i divulgar la recerca científica en qualsevol branca de la química. La periodicitat de publicació és anual i la podeu trobar a Internet en accés obert per a tots els socis i públic en general.
 
El contingut de la Revista és el següent: l’Editorial, un conjunt d’articles de divulgació, una secció informativa d’activitats de l’SCQ dutes a terme durant l’any en curs i una secció de químics catalans al món, on podreu conèixer la carrera professional, tant acadèmica com a la indústria, de químics catalans destacats instal·lats a l’estranger. El nucli central de la Revista està constituït pel conjunt d’articles de divulgació, escrits per reconeguts professionals que abracen camps molt diversos de la química i de les disciplines afins, incloent-hi aspectes històrics o artístics. Volem destacar també les contribucions fetes per joves investigadors guanyadors d’algun dels premis que atorga l’SCQ durant les Trobades de Joves Investigadors dels Països Catalans i als millors treballs de final de grau universitari.

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la Revista de la Societat Catalana de Química.

Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la Revista de la Societat Catalana de Química i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.