Del clor a les dioxines passant per James Lovelock i el detector de captura d’electrons (DOI: 10.2436/20.2003.01.31)

Autors/ores

  • Miquel Gassiot Matas Departament de Química Analítica, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull
  • Jordi Díaz Ferrero Departament de Química Analítica, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull
  • Francesc Broto-Puig Departament de Química Analítica, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull
  • Lluís Comellas Riera Departament de Química Analítica, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull

Paraules clau:

clor, PCB, DDT, ECD, PCDD, PCDF, cromatografia de gasos, espectrometria de masses, quimiometria.

Resum

El desenvolupament de l’anàlisi química i de les tècniques cromatogràfiques, gràcies a la gran sensibilitat dels detectors –especialment el de captura d’electrons– van contribuir de forma important a la consolidació de la consciència ecològica. El descobriment en el medi ambient de residus de DDT i d’altres pesticides, que contenen clor en la seva molècula, juntament amb residus de bifenils policlorats, va contribuir a que la societat vegi el clor, i tots aquells compostos orgànics que el contenen en la seva estructura amb gran recel. L’accident de Seveso a Itàlia i l’ús de l’Agent Taronja a la guerra del Vietnam van ser una aportació més, per a la quasi general proscripció del element químic clor. En aquest treball, tot seguint l’itinerari que suggereix el títol, es fa una revisió sobre les anàlisis de mostres ambientals de bifenils policlorats i del detector de captura electrònica. La segona part es dedica a l’anàlisi de dioxines destacant-ne alguns exemples concrets, com la determinació de
dioxines en mostres de formatge mozzarella.

Paraules clau: clor; PCB; DDT; ECD, PCDD, PCDF; cromatografia
de gasos; espectrometria de masses; quimiometria.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Miquel Gassiot Matas, Departament de Química Analítica, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull

M. Gassiot, professor emèrit de la Universitat Ramon Llull a l’IQS, departament de Química Analítica, i Acadèmic Numerari de la RACA de
Barcelona.

Jordi Díaz Ferrero, Departament de Química Analítica, Institut Químic de Sarrià, Universitat Ramon Llull

J. Díaz, professor titular de la Universitat Ramon Llull a l’IQS, departament de Química Analítica, i cap del Laboratori de Dioxines de
l’IQS.

Descàrregues

Publicat

2011-12-27

Número

Secció

Articles