Síntesi i aplicacions de 2(1H)-pirazinones

Autors/ores

  • Gerard Riesco-Llach Universitat de Girona (UdG). Departament de Química. Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO
  • John A. Joule Universitat de Manchester. The School of Chemistry
  • Marta Planas Universitat de Girona (UdG). Departament de Química. Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO)
  • Lidia Feliu Universitat de Girona (UdG). Departament de Química. Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO)

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.2003.01.141

Paraules clau:

Diazines, heterocicles, pirazinones, productes naturals

Resum

Les 2(1H)-pirazinones són presents en una gran varietat de productes naturals. A més, la seva preparació constitueix una etapa clau en la síntesi d’un gran nombre de compostos bioactius. En aquest article es revisen dos dels mètodes principals de síntesi de 2(1H)-pirazinones a partir de precursors acíclics: la condensació d’un α-aminoàcid amida amb un compost 1,2-dicarbonílic i la reacció entre un halur d’oxalil i un α-aminonitril. Aquest darrer mètode condueix a la formació de 3,5-dihalo-2(1H)-pirazinones que serveixen de base per a l’obtenció de pirazinones altament funcionalitzades.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Gerard Riesco-Llach, Universitat de Girona (UdG). Departament de Química. Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO

Gerard Riesco-Llach es va graduar en química el 2018 per la Universitat de Girona (UdG). L’any següent va cursar el Màster en Catàlisi Avançada i Modelatge Molecular a la mateixa universitat. El 2020 es va incorporar al grup LIPPSO de la UdG per realitzar la tesi doctoral centrada en la síntesi de pèptids i de compostos heterocíclics, sota la supervisió de les doctores Lidia Feliu i Marta Planas.

John A. Joule, Universitat de Manchester. The School of Chemistry

John A. Joule es va doctorar al Departament de Química de la Universitat de Manchester el 1961. Després de cursar estudis postdoctorals a Princeton i Stanford, hi va tornar com a lecturer. Va romandre durant quaranta-un anys en aquesta universitat, on se li va concedir la categoria d’emèrit en jubilar-se el 2004. Les seves investigacions s’han centrat en la química heterocíclica, especialment en els alcaloides indòlics. Ha publicat 240 articles originals i 50 revisions, així com els llibres de text Heterocyclic chemistry, que es troba en la 5a edició (2010), i Heterocyclic chemistry at a glance, dirigit a estudiants universitaris i que es troba en la 2a edició (2013).

Marta Planas, Universitat de Girona (UdG). Departament de Química. Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO)

Marta Planas és doctora en química (1996) per la Universitat de Girona i actualment és catedràtica del Departament de Química d’aquesta mateixa universitat. La seva recerca se centra en la cerca de compostos bioactius amb activitat antimicrobiana o antitumoral. En particular, el seu principal interès és l’obtenció de pèptids antimicrobians i el desenvolupament de metodologies de síntesi d’aquest tipus de compostos.

Lidia Feliu, Universitat de Girona (UdG). Departament de Química. Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica (LIPPSO)

Lidia Feliu és doctora en farmàcia (2000) per la Universitat de Barcelona i professora agregada del Departament de Química de la Universitat de Girona. La seva recerca se centra en el disseny i la síntesi de pèptids amb activitat biològica, principalment antimicrobiana o antitumoral. Concretament, està interessada en pèptids lineals o cíclics que incorporen aminoàcids naturals o no naturals, depsipèptids, lipopèptids, pèptids conjugats i pèptids penetradors de cèl·lules.

Descàrregues

Publicat

2023-12-15

Número

Secció

Articles