Valorització de la colza com a adsorbent de metalls pesants en aigües residuals

Autors/ores

  • Marina de la Cruz Universitat Autònoma de Barcelona
  • Jingjing Zhao Universitat Autònoma de Barcelona
  • Eduard Villagrasa Universitat Autònoma de Barcelona
  • Cristina Palet Ballús Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

Adsorció, aigües residuals, colza, metalls pesants, microorganismes.

Resum

L’adsorció és una tècnica efectiva per a l’eliminació de contaminants a les aigües provinents d’activitats humanes i industrials. De fet, l’abocament de metalls pesants comporta un gran perill per al benestar humà. En aquest article, s’avaluen els mecanismes i l’eficàcia de l’adsorció de la colza per al crom(III), el cadmi(II), el coure(II) i el plom(II). També s’estudia el possible efecte dels microorganismes presents en el procés d’adsorció de la colza.

Biografies de l'autor/a

Marina de la Cruz, Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. Departament de Química. Grup de Tècniques de Separació en Química (GTS-UAB)

 

 

Jingjing Zhao, Universitat Autònoma de Barcelona

Jingjing Zhao va néixer a la Xina. Es va doctorar en química el 2019 a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment treballa a la Universitat de Shenzhen (SZU), a la Xina. El seu àmbit de recerca principal inclou l’adsorció de metalls pesants per mitjà de biomasses o biomasses modificades, i el desenvolupament de biosensors basats en la identificació per radiofreqüència per al monitoratge de la glucosa.

1 Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. Departament de Química. Grup de Tècniques de Separació en Química (GTS-UAB)

2 Universitat de Shenzhen. Key Laboratory of Optoelectronic Devices and Systems. College of Physics and Optoelectronic Engineering

Eduard Villagrasa, Universitat Autònoma de Barcelona

Eduard Villagrasa va néixer a Sant Vicenç de Castellet. Es va llicenciar en biologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on va obtenir el doctorat de microbiologia al Departament de Genètica i Microbiologia l’any 2021. La seva recerca s’ha centrat a aïllar microorganismes de l’ambient natural amb capacitat per a tolerar i, alhora, acumular metalls pesants.

Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Biociències. Departament de Genètica i Microbiologia

 

 

Cristina Palet Ballús, Universitat Autònoma de Barcelona

Cristina Palet Ballús va néixer a Terrassa. Es va llicenciar en química per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on va obtenir el doctorat al Departament de Química l’any 1994. Actualment és professora titular de la UAB i el seu àmbit de recerca són les tècniques de separació, aplicades a la identificació i la separació d’espècies contaminants, emprant diversos tipus de materials (cromatogràfics, membranes i/o biomassa/biocarbó modificats amb sistemes de nanopartícules).

Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències. Departament de Química. Grup de Tècniques de Separació en Química (GTS-UAB)

Descàrregues

Número

Secció

Articles