Avenços recents en el desenvolupament de molècules orgàniques fotoactives per a la capa activa en cèl·lules solars orgàniques eficients

Autors/ores

  • Cristina Rodríguez-Seco Institut National de la Recherche Scientifique (INRS). Énergie Matériaux et Télécommunications Research Centre, Varennes (QC, Canadà)
  • Eugenia Martínez-Ferrero Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
  • Emilio Palomares Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

Paraules clau:

Tecnologia fotovoltaica orgànica, polímers, molècules petites, materials electrodonadors, ful·lerè, acceptors no ful·lerens.

Resum

En aquest article es descriuen els components, les diferents estructures i els principis de funcionament de les cèl·lules solars orgàniques. Es posa una atenció especial en els materials que formen part de la capa fotoactiva — tant els donadors com els acceptors—, se’n descriuen les propietats a partir de l’estructura molecular i es relacionen amb l’eficiència que assoleixen els dispositius.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Cristina Rodríguez-Seco, Institut National de la Recherche Scientifique (INRS). Énergie Matériaux et Télécommunications Research Centre, Varennes (QC, Canadà)

Cristina Rodríguez-Seco va dur a terme un doctorat en tecnologies per a nanosistemes, bioenginyeria i energia a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ, Tarragona). Recentment, acaba d’unir-se al grup del professor Ma a l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS, Varennes, Canadà) amb una beca Banting Postdoctoral a fi d’adquirir nous coneixements en nanomaterials per a fotocatàlisi i continuar treballant amb cèl·lules solars, i preparar així el camí cap als processos d’energia verda.

Eugenia Martínez-Ferrero, Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

Eugenia Martínez-Ferrero és doctora en química, especialista en ciència de materials. Ha fet recerca en dispositius optoelectrònics, com cèl·lules solars i díodes orgànics d’emissió de llum (OLED), des de fa més de quinze anys, buscant la manera de millorar-ne l’eficiència, l’estabilitat i l’escalabilitat. És autora de més de seixanta articles relacionats amb aquests camps de recerca. Actualment treballa a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ).

Emilio Palomares, Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

Emilio Palomares és doctor en química, professor de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i cap de grup a l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ). Els seus interessos científics estan focalitzats en la preparació de materials per a la producció d’energia i les aplicacions biomèdiques — especialment en els dispositius fotovoltaics, l’electrocatàlisi, els processos de transferència de càrrega i la nanociència. És autor de més de 250 publicacions sobre aquests temes, amb un índex h de 66, i de sis patents.

Descàrregues

Número

Secció

Articles