Metodologia per a la síntesi asimètrica de lligands P-estereogènics

Autors/ores

  • Pep Rojo Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona
  • Antoni Riera Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona
  • Xavier Verdaguer Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona

Paraules clau:

Catàlisi asimètrica, lligands, P-estereogènic, fosfines tert-butil i metil.

Resum

La catàlisi asimètrica ha esdevingut una eina clau per a la síntesi de compostos orgànics quirals, gràcies als seus avantatges econòmics i mediambientals. Els lligands P-estereogènics, aquells amb quiralitat a l’àtom de fòsfor, són un dels tipus de lligands quirals amb més potencial per a la catàlisi. El nostre grup ha desenvolupat un mètode per a la síntesi de sintons P-estereogènics amb substituents tert-butil i metil. Tanmateix, continuen mancant mètodes per a la síntesi d’altres intermediaris P-estereogènics d’aquest tipus. En aquest article proposem una nova metodologia per a la síntesi de fosfines terciàries quirals amb substituents tert-butil i metil.

Paraules clau: Catàlisi asimètrica, lligands, P-estereogènic, fosfines tert-butil i metil.

Descàrregues

Número

Secció

Articles