Accés a nous complexos de tipus (Cat)[Cu(CF3)2] com a agents trifluorometilants eficients en l’activació d’halurs d’aril

Autors/ores

  • Carlota Odena Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
  • Sara Martínez de Salinas Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
  • Mónica H. Pérez Temprano Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

Paraules clau:

Química organometàl·lica, transmetal·lació, coure, complexos organocuprats, trifluorometilació.

Resum

En aquest treball s’ha estudiat la formació de complexos de tipus bis(trifluorometil)cuprat a través d’una reacció de transmetal·lació utilitzant complexos de plata anàlegs i diferents fonts de coure(I). S’ha desenvolupat la síntesi in situ d’aquests complexos de manera ràpida i selectiva a partir de (Cat)[Ag(CF3)2] i CuI en condicions de reacció suaus. Posteriorment se n’ha avaluat la capacitat com a agents trifluorometilants en la formació d’enllaços C-CF3 utilitzant diferents substrats model, halurs d’aril que contenen enllaços Csp2–I, Csp2–Br i Csp3–Br. És important destacar que és la primera vegada que s’ha pogut demostrar el potencial d’aquestes espècies, ja que fins ara no se n’havia estudiat la reactivitat en profunditat.

Paraules clau: Química organometàl·lica, transmetal·lació, coure, complexos organocuprats, trifluorometilació.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles