Meravellats per la selecció natural

Autors/ores

  • Josep Lluís Torres Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

Paraules clau:

Darwin, evolució, selecció natural, disseny, enzims.

Resum

La vida se’ns manifesta com una obra de disseny meravellosa, encara que una observació acurada dels seus components ofereix una imatge ben diferent. Cap dissenyador intel·ligent no faria una màquina que necessités fer arribar el combustible a totes i cadascuna de les seves minúscules parts. Darwin ens en proporciona una explicació: la complexitat enorme dels éssers vius és el resultat d’un procés de selecció a l’atzar, i no fruit de cap disseny. La selecció natural treballa sempre sobre estructures preexistents per acumulació de canvis petits. No hi ha disseny ni intencionalitat. L’única raó per la qual una forma de vida, o qualsevol dels seus constituents, existeix ara i aquí és que ha perdurat en el temps al llarg de generacions successives.

Paraules clau: Darwin, evolució, selecció natural, disseny, enzims.

Biografia de l'autor/a

Josep Lluís Torres, Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC)

Josep Lluís Torres és doctor en química per la Universitat de Barcelona i professor d’investigació del CSIC. Ha estat investigador visitant al Salk Institute for Biological Studies, on va coincidir amb Francis Crick, descobridor de l’estructura del DNA i del codi genètic. Ha fet recerca sobre síntesi, aïllament i activitat de diferents compostos bioactius naturals. Actualment explora estratègies nutricionals per a la prevenció de la diabetis de tipus 2 a través de la microbiota intestinal.

Descàrregues

Número

Secció

Articles