Síntesi i aplicacions en catàlisi de lligands P-estereogènics: SIP, MaxPHOS, MaxPHOX

Autors/ores

  • Ernest Salomó Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona
  • Antoni Riera Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona
  • Xavier Verdaguer Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona

Paraules clau:

Catalitzadors, lligands, P-estereogènic, hidrogenacions, SIP, , MaxPHOS, MaxPHOX.

Resum

La catàlisi és una eina clau per a la síntesi orgànica. Malgrat els avenços freqüents, existeix encara una demanda de nous lligands i catalitzadors. Dins dels molts lligands existents, destaquen els de tipus fosfina. I dins d’aquests, trobem els que presenten fòsfors quirals. Aquests lligands tenen un gran potencial en catàlisi asimètrica, però un dels inconvenients principals es troba en la seva síntesi. En el nostre grup, hem desenvolupat síntesis eficients per a diferents sintons de fòsfor quirals i usant-los hem dissenyat diversos lligands (SIP, MaxPHOS, MaxPHOX). La coordinació a diferents metalls ha donat lloc a catalitzadors amb els quals hem pogut aconseguir excel·lents resultats en diferents reaccions catalítiques, com ara les cicloaddicions o les hidrogenacions asimètriques.

Paraules clau: Catalitzadors, lligands, P-estereogènic, hidrogenacions, SIP, MaxPHOS, MaxPHOX.

Descàrregues

Número

Secció

Articles