Electrurs. Compostos per al món del demà

Autors/ores

  • Verònica Postils Institut d'Estudis Catalans

Paraules clau:

Electrurs, electrurs moleculars, caracterització topològica de la densitat electrònica, síntesi d’amoníac.

Resum

Els electrurs d’estructura cristal·lina i els electrurs moleculars són compostos iònics en els quals la part aniònica està constituïda per electrons aïllats i independents. Aquest article resumeix la història d’aquests compostos des de la seva postulació fins a la situació actual. Es comenten en detall els fets més significatius que han fet avançar la recerca en aquests compostos. Finalment, també es posa una especial èmfasi en els electrurs moleculars i en el treball realitzat des de la Universitat de Girona per provar-ne l’existència i establir-ne la caracterització.

Paraules clau: Electrurs, electrurs moleculars, caracterització topològica de la densitat electrònica, síntesi d’amoníac.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles