Nodrint una nova generació d’«emprendoctors»

Autors/ores

  • Francesc Xavier Rius-Ruiz Citysens Designs, SL

Paraules clau:

Innovació, emprenedoria, creativitat, disseny.

Resum

La innovació és el gran repte que afrontem actualment si volem que el coneixement, que es genera majoritàriament a les universitats i als centres de recerca, repercuteixi en una millor qualitat de vida. El repte no és senzill per a la comunitat científica, ja que els processos d’innovació moltes vegades contrasten amb els processos convencionals de recerca i desenvolupament d’una tecnologia. Afortunadament, avui dia disposem de moltes eines que ens ajuden a superar la distància entre el laboratori i el mercat. Eines de creativitat, de generació de propostes de valor diferencials i de definició de noves propostes de negoci, que poden ser de gran utilitat per tal que les noves generacions de doctors liderin emprenedories que nodreixin un nou ecosistema on tots els actors (universitats, empreses, ciutadans) se’n beneficiïn.

Paraules clau: Innovació, emprenedoria, creativitat, disseny.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Número

Secció

Articles