Forteza González, Maria, Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya