El mapa de minories religioses de Catalunya

Autors/ores

  • Clara Fons Duocastella Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Universitat Autònoma de Barcelona
  • Blanca Luque Capellas Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Universitat Autònoma de Barcelona
  • Maria Forteza González Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Universitat Autònoma de Barcelona

Paraules clau:

sociologia de la religió, minories, mobilitat i migracions internacionals, sociografia.

Resum

Durant les darreres dècades, Catalunya ha viscut transformacions que han donat lloc a canvis rellevants en el camp religiós. Després del nacionalcatolicisme i els processos secularitzadors de la transició democràtica, les onades migratòries iniciades als anys noranta dibuixen un escenari nou en què les minories religioses prenen cada vegada més importància en el creixement de la diversitat religiosa. La recerca del mapa de minories religioses de Catalunya s’emmarca en aquest context i té per objectiu conèixer com es concreta aquesta diversitat en dades, tant qualitativament com quantitativament. En l’article presentem, d’una banda, la metodologia que hem aplicat en el procés de recerca, descrivint les eines i els procediments que ens han permès fer una recollida exhaustiva de la informació. I de l’altra, oferim els principals resultats d’aquest estudi, que ens permeten constatar els canvis produïts amb relació a la diversitat religiosa durant els darrers deu anys.

Paraules clau: sociologia de la religió, minories, mobilitat i migracions internacionals, sociografia.

Biografies de l'autor/a

Clara Fons Duocastella, Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Universitat Autònoma de Barcelona

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2006. El mateix any, entra a formar part d’ISOR, d’on actualment és Auxiliar de Suport a la Recerca. Com a membre del grup de recerca ha format part de l’equip de treball de diversos projectes monogràfics i en l’actualitat treballa en la confecció del Mapa Religiós de Catalunya. És redactora de la revista Dialogal, Quaderns de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i ha dut a terme diverses activitats de divulgació entorn la temàtica religiosa. Juntament amb el Dr. Joan Estruch, acaba de publicar el llibre Fills del Concili. Retrat d’una generació de capellans (Ed. Mediterrània).

Blanca Luque Capellas, Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Universitat Autònoma de Barcelona

Llicenciada en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2006, és Auxiliar de Suport a la Recerca al grup ISOR, del qual forma part des de l’any 2007. En el marc d’aquest grup de recerca, treballa en la confecció del Mapa Religiós de Catalunya, i ha format part de l’equip investigador en altres projectes de temàtiques específiques. Ha participat en diversos estudis d’hàbits socials en el marc d’institucions catalanes com la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya, entre d’altres.

Maria Forteza González, Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR). Universitat Autònoma de Barcelona

Llicenciada en Filosofia per la Universitat de Barcelona, l’any 1999, i en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 2004. És membre de l'ISOR des de 2004, on ha participat en diverosos projectes sobre diversitat religiosa i models de laïcitat. Ha estat Becària del programa FPU (Formación de Profesorado Universitario) del Ministerio de Educación y Ciencia al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 2006 a 2010. Ha realitzat estades de recerca com a investigadora convidada a la Università Gregoriana (Roma-Itàlia), a la Università degli Studi di Torino (Itàlia) i a l’Ècole des Hautes Études en Sciences Sociales (Paris-França). És professora convidada a l'ISCREB com a docent de l'assignatura de Sociologia de la Religió. Actualment està treballant en la seva tesi doctoral sobre el moviment de l’Església catòlica, Cursillos de Cristiandad.

Descàrregues

Publicat

2013-02-18

Número

Secció

Articles