Griera i Llonch, Maria del Mar, Departament de Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona